Monday, September 14, 2009

شهر سنندج با دوربین مداربسته کنترل می شود

روانیوز: بنا به خبرهايی که از شهر سنندج به روانیوز رسیده است سرهنگ عارف قادر زاده رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان در یک مصاحبه ی اختصاصی با شماره ی اخیر هفته نامه ی سیروان از نصب دوربین های کنترل ترافیک با قابلیت ثبت تخلفات در چند نقطه ی خیابان های اصلی شهر سنندج خبر داده است. نصب این دوربین ها اگر چه به بهانه ی کنترل ترافیک برای کاهش تخلفات صورت گرفته است اما به زعم فعالان سیاسی این اقدام بیشتر کاربردی امنیتی برای رژیم دارد. استدلال این فعالان از آن ناشی می شود که دراعتراضات خیابانی سال های پیشین، بسیاری از آن ها از طریق دوربین های تعبیه شده در دیوار بانک ها که به صورت مستقیم به سیستم کامپیوتری اداره ی اطلاعات وصل است شناسایی، دستگیر و به احکام سنگین زندان و جریمه ی نقدی به اتهام خسارت به اموال عمومی محکوم شدند. خبرنگار روانیوز در ادامه اضافه می کند که به جز این موارد، دولت در چند محل مهم دیگر سنندج دوربین هایی نصب نموده که به وضوح قابل رویت است. دو مورد آن را می توان در چهار راه سیروس و میدان مقابل پادگان مشاهده کرد. ناگفته پیداست اداره ی اطلاعات کردستان با نصب و تعبیه ی این دوربین ها به بهانه های مختلف، تمام نقاط حتی کور سنندج را زیر نظر دارد و کوچکترین فعالیت ها و تحرکات نیروهای غیر خودی و در واقع مخالف را کنترل می نماید. نصب این دوربین ها بدون شک مردم سنندج را از حضور در عرصه ی عمومی هراسان می کند و به اعتراضات خیابانی پایان می دهد