Thursday, September 17, 2009

تهدید سپاه نشانه ترس از جنبش جوانان است

تهدید سپاه نشانه ترس از جنبش جوانان است

جعفر پویه

ترس و وحشت رژیم منحوس جمهوری اسلامی از جنبش اعتراضی مردم به حدی رسیده است که همه عناصر سرکوب آن یکی پس از دیگری به میدان می آیند و برای مردم خط و نشان می کشند. یک روز پس از تهدید صادق لاریجانی، قاضی القضات رژیم، سپاه پاسداران، ارگان سرکوب و بازوی نظامی فاشیسم مذهبی با انتشار بیانیه ای مردم را به سرکوب تهدید کرد. سپاه که از ترس جنبش جوانان، زنان و مردان کشور به هذیان گویی افتاده است در بیانیه خود می نویسد: "برخی اخبار و گزارشات دریافتی حکایت از برنامه ریزی شبکه های بیگانه، به ویژه سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در ایجاد اختلاف و انحراف در حرکت توفنده و یکپارچه شما مردم عزیز و آگاه علیه رژیم اشغالگر قدس دارد

این کور رنگی و ندیده گرفتن عزم و اراده جوانان غیور ایرانی در منکوب کردن ولی فقیه رژیم به جایی رسیده است که سپاه برنامه ریزی آنان برای شرکت در تظاهرات حکومتی "روز قدس" و نمایش قدرت آنها را وابسته به بیگانگان به ویژه اسراییل بنامد. فاشیستهای تفنگ بدوش که این روزها بخشی از قدرت سیاسی را نیز قبضه کرده اند و با دورخیز به سوی تسلط بر اقتصاد کشور با برنامه ریزی و شرکت در مزایده های صوری و دست گذاشتن بر شرکتها و کارخانجات بزرگ تبدیل به یکی از کارتلهای عظیم اقتصادی نیز شده اند، برای محافظت از منافع اقتصادی و باندی خود دست به هر عملی می زنند. آنها سالهاست که به کار قاچاق کالا مشغولند و اسکله های بی نام و نشان و فرودگاه های بدون نظارت و گلوگاه های مرزی بدون کنترل از جمله امتیازاتی است که با قدرت تفنگ مال خود کرده اند

اکنون چماق بدستان تفنگ بدوش برای مردم و جوانان کشور که تصمیم دارند در مراسم حکومتی روز قدس با شعار "نه عزه، نه لبنان - جانم فدای ایران" به میدان بیایند، خط و نشان می کشند و در بیانیه خود می نویسند: "به اشخاص و جریانهایی که در صدد ریختن آب به آسیاب دشمن صهیونیستی هستند هشدار می دهیم چنانچه قصد هرگونه اخلال و بی نظمی در راهپیمایی با شکوه روز قدس را داشته باشند، با برخورد قاطع فرزندان شجاع و غیور ملت مواجه خواهند شد

سپاه پاسداران مدتهاست یک پای قدرت سیاسی در ایران است و برای حفاظت از این قدرت دست خود را به هر جنایتی آلوده است. سرکوب معترضین به تقلب گسترده انتخاباتی از جمله اعمالی است که در کارنامه سیاه آنها ثبت است. شکنجه و آزار و اذیت جنسی جوانان، داشتن بازداشتگاه و زندان و شکنجه گاه حتا در داخل زندان اوین از جمله امکانات سرکوب این نهاد فاشیستی است

فاشیستهای مسلح تا کنون هر کاری توانسته اند کرده اند و اکنون دیگر مردم از تهدیدهای آنان باکی ندارند. این بیانیه نشانه ترس و وحشت سپاه از جوانان غیور و دلاور میهن است و بیهوده صفت "فرزندان شجاع و غیور ملت" به خود می بندد