Saturday, September 26, 2009

تجمع اعتراضی مادران عزادار در پارک لاله تهران


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده ، مادران در میدان آب نمای پارک لاله تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند که در آن دهها مادر شرکت داشت.روز شنبه 4 مهرماه از ساعت 17:40 تعدادي از مادران طبق معمول هميشه در ميدان آب نماي پارك لاله گرد هم آمدند

از همان ابتدا پليس پارك لاله به سوی مادران آمدند و به گونه اي عمل می کردند كه نمي خواستند مردم حاضر در پارک از حضور مادران و حتي نيروهاي پليس و علت آن مطلع بشوند. تا مبادا مردم به جمع آنها بپیوندند به مادران اعلام می كردند هر چه زودتر پارك را باید ترك كنند .اما مادران همچنان بر خواست خود مبني بر ماندن در پارك و شكل گيري حركت اعتراضي خود پافشاري مي كردند .نيروهاي پليس پارك لاله براي جلوگيري از جلب توجه قدري از آنها فاصله گرفتند

اما مردم با ديدن اين صحنه به طرف مادران آمدند وبه جمع آنها پیوستند و عده اي هم كه بي خبر از اين حركت مادران بودند به سمـت آنها مي آمدند و علت حضورشان را مي پرسيدند. مادران علت حركتشان را براي ديگران توضيح مي دادند و آنها با شنيدن اين صحبت به نشانه همدردي در كنار مادران داغديده و مادران زندانيان سیاسی قرار می گرفتند و همراه مادران به حركت به دور ميدان آب نما پرداختند و نسبت به سرکوب خونین که منجر به جان باختن و دستگیری عزیزان آنها شده است اعتراض می کردند

تعداد مادران و مردم شرکت کننده در اعتراضات امروز در حدود 70 نفر تخمین زده می شد.نيروهاي سرکوبگر پارك لاله در چند قدمي مادران با موتور و بي سيم جهت كنترل آنها حركت مي كردند.البته گفته مي شود عده اي ديگر از خانواده ها نيز در زير پل زندان اوين به نشانه اعتراض در همين ساعت تجمع اعتراضی بر پا كردند.در ميان مادران،‌مادر فرشيد بابايي ،‌متين حيدر زاده ،‌مريم رشيدي ،‌كتايون شاهين فر به چشم مي خوردند.اين حركت و تجمع اعتراضي مادران در ساعت 19:00 زمان تعیین شده به پايان رسيد

04 مهر 1388 برابر با 26 سبتامبر 2009