Friday, September 4, 2009

رفتار غیرانسانی با دانشجوی زندانی محروم از تحصیل

رفتار غیرانسانی با دانشجوی زندانی محروم از تحصیل

فعالان حقوق بشر در ایران

موارد حقوقی نقض شده در پرونده پیمان عارف

خبرگزاری هرانا : پیمان عارف، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل که در حال گذراندن خدمت سربازی بود پس از بازداشت و طی مدت حضور در چند بازداشتگاه مورد ضرب و شتم و تضییع حقوق قرار گرفت، مهمترین موارد تضییع حقوق وی از دیدگاه حقوقدانان به شرح ذیل است

1. عدم ابلاغ رای تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به اصیل یا وکلای وی ـ با وجوددرج تاریخ ۲۳ فروردین ۸۸ روی رای ـ و اجرای رای لبغ نشده توسط شعبه ۶ اجرای احکام

2. عدم انطباق انشاء رای ابرام شده (تجدید نظر شده) با رای بدوی چه از حیث عنصر ماده جرم و چه از نظر عنصر قانونی آن(به عنوان مثال فعل ارتکابی در رای تجدید نظر شده سخرانی در حمایت از دکتر آغا جری ذکر شده ولی عنصر قانونی اجماع برای تبانی علیه نظام که کاملا بی ربط است.)

3. این دو امر این رای را مشمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می کند.

4. بلاتکلیفی پرونده . با وجود صدور قرار وثیقه برای پروند اخیر - بازپرس امنیت عنوان داشته برای حبس ۱۸ ماه حبس پرونده قبلی به بند عمومی اوین منتقل گردیده ـ این درحالی است که در نامه معرفی به زندان که توسط باز پرس نوشته شده "پیمان عارف" به عنوان متهم به تبلیغ علیه نظام به زندان معرفی شده نه به عنوان محکوم!

5. عدم تفکیک متهمان و محکومین در اندرز گاه ۸ بر مبنای تفکیک جرایم و نگهداری وی در کنار محکومان انواع جرایم!

6. بازرسی بدنی به صورت لخت مادر زاد با در آوردن لباس زیر در ورود به زندان اوین در روز اشنبه ۸ شهریور - حتی بازرسی از قسمت هایی از بدن که موجب توهین و تحقیر می شود!

7. ضرب و شتم منجر به شکستن دندان و شکایت وی از بازجو ی "حفاناجا" و نامه به بازپرس شعبه برای اعزام به پزشکی قانونی که هرگز مورد اجابت قرار نگرفت و فحاشی های ناموسی توسط بازجو در مورد خانواده وی و دو کاندیدای اصلاحات.

8. جمله مطرح شده توسط مسئول شعبه ۶ اجرای احکام در روز ۱شنبه ۸ شهریور ک برای من اجرای عدالت مم نیست ـ مهم این است که زندان های ما خالی و بیکار نباشند.

9. توهین قومیتی باز پرس در ۱شنبه ۸شهریور به پیمان عارف !

10. اظهارات قاضی شعبه ۶ مبنی بر کشف وسایل قمار و مشروبات الکلی از وی ! در صورتی که چنین مطلبی کذب بوده ( صورت جلسه تفتیش منزل ایشان جهت ارائه موجود است!) چنین موردی در پرونده نیز وجود ندارد

پیمان عارف، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل که در حال گذراندن خدمت سربازی در دفتر مطالعات آموزشی نیروی انتظامی استان گیلان بود،
در تاریخ 28/3/88 توسط نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی گیلان و با نیابت قضایی بازداشت شد وتا تاریخ 30/3 در زندان شماره 2 رشت به سر برد. تا این که پس از انتقال به دادسرای نظامی تهران، پرونده ی وی به شعبه ی دوم بازپرسی دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد، تنها اتهامی که تاکنون به ایشان تفهیم شده، صرفاً مصاحبه در خصوص تشکیک در انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است و وی هم اکنون با قرار بازداشت موقت در بند 209 اوین به سر می برد. نامبرده فارغ از اتهامات جدید در پرونده قبلی داراي 18 ماه حكم زندان بوده كه در دادگاه تجديد نظر هم قطعي شده بود، اكنون این حکم براي اجرا به دايره اجراي احكام ابلاغ شده است