Friday, September 4, 2009

یک دانشجوی بیمار همچنان در بند 209 زندان اوین

یک دانشجوی بیمار همچنان در بند 209 زندان اوین

کمیته گزارشگران حقوق بشر - حامد روحي نژاد دانشجوي فلسفه دانشگاه بهشتي است که در شبانگاه 14 ارديبهشت ماه 1388، طي يورش نيروهاي اطلاعاتي مسلح به خانه او، بازداشت و روانه بند 209 زندان اوين مي گردد. تقريبا پس از حدود 4 ماه از زمان بازداشت، در دومین دادگاه مربوط به درگيري هاي اخير، توسط قاضي صلواتي به اتهامات مختلفي از جمله تلاش براي بمب گذاري مسجد نبوت و حسينيه ارشاد در روز انتخابات و انقلاب مخملي با استفاده از مسائل پس از انتخابات متهم مي شود. حامد روحي نژاد مبتلا به بيماري ام-اس بوده و هر گونه فشار عصبی وضعیت وی را وخیم تر می نماید. از درمان يا عدم درمان او در بند 209 زندان اوين هيچ اطلاعي در دست نيست و در طول بيش از 4 ماه گذشته هيچ پزشكي از خارج زندان وی را ملاقات نكرده است. همچنین حامد روحي نژاد مانند بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی حق برخورداری از وکیل و مشاوره های حقوقی محروم است