Thursday, September 10, 2009

رفتارهای غیرانسانی با زندانیان سیاسی

رفتارهای غیرانسانی با زندانیان سیاسی

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

محروم شدن یک زندانی سیاسی از تودیع و شرکت در مراسم خاکسپاری مادرش

بنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 زندان اوین، وضعیت جسمی خانم فاطمه ضیائی حاد می باشد،او از بیماری ام. اس رنج می برد ولی از درمان جدی او خوداری می کنند.بازجویان وزارت اطلاعات به او اجازه وداع آخر و شرکت در مراسم خاکسپاری مادرش را ندادند
خانم فاطمه ضیائی 52 ساله که از ناراحتی حاد ام. اس رنج می برد و تا به حال چند بار دچار حملۀآن شده است که ناچار به انتقال او به بهداری زندان شدند .در حال حاضر خطرات جدی متوجه جان وی است.او می بایست تحت معاینه پزشک متحصص قرار گیرد تا داروهای جدید به وی تجویز شود.دکتر متخصص وی طی نامه کتبی به دادگاه انقلاب و زندان اوین اعلام کرده است بودن خانم ضیائی در زندان و تحت فشار عصبی قرار دادن او باعث خطرات جدی برای جان او است. خانم ضیائی همچنین از ناراحتی کلیه ،فشار خون،لرزش دست رنج می برد. او در حال حاضر همراه با 3 زندانی دیگر در یک سلول انفرادی قبلی با محدودیتهای زیادی نگهداری می شود.
علیرغم گذشت بیش از 6 ماه بلاتکلیفی و بیماری حاد در بند 209 زندان اوین اخیرا به وی اطلاع داده شد که دادگاه او 9 آذرماه در شعبۀ 14 دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. او تا به حال چند بار به دادگاه انقلاب برده شده ولی هر بار به دلایل واهی دادگاه او را به تعویق انداخته اند.
مادر خانم ضیائی در بستر مرگ بسر می برد و برای آخرین دیدار خواستار دیدن فرزندش بود ولی بازجویان وزارت اطلاعات از دیدار او با مادرش ممانعت کردند.خانواده ضیائی به شعبه 14 دادگاه انقلاب برای گرفتن مرخصی جهت دیدار آخر و شرکت در مراسم تدفین مادرش مراجعه کردند ولی به آنها گفته شد چونکه فرزندان او در قرارگاه اشرف هستند به او اجازه شرکت در مراسم تدفین مادرش داده نمی شود.
لازم به یاد آوری است خانم ضیائی 2 اسفند ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. او بیش از 6 ماه است که در بند 209 زندان اوین بسر می برد که 100 روز آن را در سلول انفرادی بند 209 تحت شکنجۀ جسمی و روحی و قطع دارو قرار داشت.خانم فاطمه ضیائی از زندانیان سیاسی سابق دهۀ 60 می باشد و بمدت 5 سال در زندانهای قرون وسطائی ولی فقیه بسر برد.
فردی که در 2 اسفند ماه فرماندهی یورش به منزل خانم ضیائی را به عهده دشت با نام مستعار علوی است که از سر بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین می باشد .این فرد در حین بازجوئی رفتاری وحشیانه و غیر انسانی دارد وبازجوئیهای او با شکنجه های روحی و جسمی همراه است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،ادامه بازداشت زندانیان سیاسی در سلولهای انفرادی ،تحت شکنجه قرار دادن آنها، نگهداری بیماران در شرایط سخت و عدم درمان آنها و ممانعت از شرکت در مراسم تودیع و خاکسپاری بستگانشان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات عملی برای رسیدگی به جناتیهای که در زندانهای رژیم روی میدهد می باشد

19 شهریور 1388 برابر با 10سبتامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر