Saturday, September 19, 2009

نیاز به مداوای یک زندانی سیاسی کرد در زندان سنندج

نیاز به مداوای یک زندانی سیاسی کرد در زندان سنندج

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر

طه احمدی زندانی سیاسی کرد در زندان سنندج که از بیماری کلیوی رنج می برد نیاز به مداوا در خارج از زندان دارد

نامبرده که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده در دو پرونده جداگانه به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام در دادگاه مریوان به 4 سال و در دادگاه سنندج به 6 سال حبس محکوم گردیده است

این زندانی چندین بار تقاضای مرخصی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان را نموده که تا کنون با درخواست مرخصی وی موافت نشده است

خسرو کردپور مدیر خبرگزاری موکریان در گفتگویی با سرویس حقوق بشر این آژانس ضمن انتقاد از مسئولین زندان سنندج اظهار داشت : وقتی که دادگاه انقلاب برخلاف اصل 168 قانون اساسی متهمین سیاسی را بدون حضور هیأت منصفه و دربسیاری موارد در دادگاههای غیر علنی محاکمه می کند حداقل در داخل زندان به وظایف قانونی خود که طبق ماده 118 آیین نامه زندانها معاینه و معالجه محکومان بیمار در زندانها به عهده اداره زندان می باشد ، عمل نمایید