Monday, September 14, 2009

شعارهای معترضان در تظاهرات روز قدس


روز قدس - روز ایران- روز پیروزی ماست. روز شکست کودتاست. وقتی که با هم هستیم از چی باید بترسیم. پس بلند شو به همه دوستان و فامیل بگو که با هم روز جمعه فریاد آزادی را سرخواهیم داد. به دليل اينكه خبرنگارهاي خارجي رو دعوت كردند دستشون براي سركوب زياد باز نيست نمي تونند به راحتي آدم بكشند دوربين هاي خارجي هستند. تظاهرات قانونی هیچ دلیل و توجیهی برای ترس نیست پس بیا بخاطر خودت بیا جمعه روز پیروزی است. در هر صورت رژيم بازنده هست
شعارهای تظاهرات روز قدس
وقتی که با هم هستیم/از چی باید بترسیم
وقتی که با هم هستیم/از چی می خواهیم بترسیم
شکنجه، تجاوز دیگر اثر ندارد
اعتراف شکنجه دیگر اثر ندارد
نه غزه ،نه لبنان جانم فدای ایران
می میرم می میرم ایران رو پس می گیرم