Tuesday, December 8, 2009

بازداشت حداقل ۶ دانشجوی دانشگاه تهران

بازداشت حداقل ۶ دانشجوی دانشگاه تهران


از روز گذشته ۱۶ آذر تا عصر امروز حداقل ۶ دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر روز گذشته همزمان با مراسم دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو، نیروهای سپاه و بسیج به دانشگاه تهران منتقل شده بودند تا با اجرای مراسمی نمایشی در این دانشگاه، آن را به عنوان "مراسم روز دانشجو" عنوان کنند.

گرچه بنابر اعلام قبلی، دانشجویان مراسم بزرگداشت روز دانشجو را این بار در تمامی دانشگاه ها برگزار کرده و به همین دلیل دانشجویان دیگر دانشگاه ها به دانشگاه تهران نرفته بودند، اما دانشجویان دانشگاه تهران با تجمعی بزرگ مانع از برگزاری مراسم نمایشی شدند.

در پی تجمع دانشجویان دانشگاه تهران نیروهای سپاهی و بسیجی با دانشجویان درگیر شده که بر اثر آن بسیاری از دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

پس از درگیری های صبح و ظهر روز گذشته، موج بازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه تهران آغاز شده است که تاکنون حداقل ۶ دانشجوی این دانشگاه بازداشت شده اند.

نويد سلطان پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربيت بدنی، مجتبی هاشمی دانشجوی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، نیلوفر اثباتی دانشجوی دانشکده فنی، بردیا نجار دانشجوی دانشکده مکانیک، طاهر دهخوارقارنیان دانشجوی رشته پزشکی وهمچنین مهدی بلخاری تاکنون بازداشت شده اند.

با توجه به حجم درگیری ها در دانشگاه تهران و حملات امروز نیروهای حکومتی به دانشجویان از آمار دقیق دانشجویان بازداشت شده تاکنون اطلاعی در دست نیست