Tuesday, September 29, 2009

اوج ترس و هراس رژيم؛ 30 هزار مامور امنیتی در ورزشگاه!

اوج ترس و هراس رژيم؛ 30 هزار مامور امنیتی در ورزشگاه!

سی هزار بلیط بازی استقلال - پیروزی در اختیار نیروهای نامحسوس قرار می گیرد!

دنیای فوتبال: شنیده شده از داربی آبان‌ماه 84 حدود 20 هزار بلیت در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد كه به امنیت ورزشگاه كمك می كنند. آنها نیروهایشان را به صورت نامحسوس به ورزشگاه می ‌فرستند. البته این كار كه با هماهنگی نهادهای امنیتی انجام می‌شود برای جلوگیری از اغتشاش و درگیری‌های احتمالی است. شنیده شده در داربی پیش‌رو (روز جمعه) و با توجه به تحركات و اتفاقاتی كه پس از انتخابات روی داد این تعداد به 30 هزار نفر افزایش پیدا كرده است