Sunday, September 27, 2009

حمله به کوی دانشگاه؛ دانشجویان از خوابگاه محروم می شوند

حمله به کوی دانشگاه؛ دانشجویان از خوابگاه محروم می شوند!

خبرنامه امیرکبیر: نتیجه همکاری وزارت اطلاعات و فرهاد رهبر در پیگیری عاملان حمله به کوی: دانشجویان از خوابگاه محروم می شوند!

با گذشت بیش از سه ماه از تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و به خاک و خون کشیدن نزدیک به صد دانشجو و بازداشت نزدیک به 200 نفر از آنان، هنوز عاملان و بانیان فجایع روی داده در این دانشگاه مشخص نشده است و هم اکنون این پیگیری ها روند تازه ای پیدا کرده است.

با وجود اینکه طی هفته های پس از این حمله بسیاری از مقامات مانند رئیس مجلس و نماینده نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با فریبکاری انزجار خود را از حمله به کوی اعلام کرده و خواهان پیگیری این مسئله شدند، اما هنوز هیچ نتیجه ای در این رابطه اعلام نشده و حتی سرنوشت کمیته حقیقت یاب نیز که در همان زمان با تهدیدهائی از جانب نیروهای امنیتی روبرو بود، در هاله ای ابهام قرار دارد.

اما مسئله رسیدگی به تهاجم وحشیانه به کوی دانشگاه تهران در نهاد مدیریتی دانشگاه تهران و توسط شخص فرهاد رهبر، مسئله ای جالب توجه است. وی که در روزهای اول تلاش داشت که خود را همدرد و همراه دانشجویان نشان دهد، با حضور در تجمعات دانشجوئی (که با اعتراضات و هو کردن دانشجویان روبرو می شد) در ادعاهائی کذب، قول رسیدگی سریع به این موضوع را به دانشجویان می داد و پس از آن مرتبا در مصاحبه با خبرگزاری ها مدعی می شد که با پیگیری های وی هیچ دانشجوئی در بازداشت بسر نمی برد، در حالیکه چندین نفر از دانشجویان همچون عزت تربتی تا هفته‌ها پس از ادعاهای فرهاد رهبر در بازداشت بودند. این دروغگویی ها از سوی احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی نیز مرتب تکرار می شد.

مساله انتقال دانشجویان کوی دانشگاه تهران در شب 25 خرداد به ساختمان وزارت کشور و ضرب وشتم دانشجویان در آنجا نیز مساله ای دیگر بود که گرچه یکی از نمایندگان مجلس بعدتر به آن اشاره کرد، اما فرهاد رهبر و مسئولین قضائی این مسأله را مخفی نگه داشتند تا ابعاد هماهنگی نیروهای لباس شخصی با حکومت مشخص نشود.

هم چنین وی که در آن مدت در مصاحبه های متعدد با خبرگزاری های دولتی از جمله مهر، مانند دیگر سران دولت کودتا (که اکنون یکی پس از دیگری سرقت های علمی شان آشکار می شود!) دروغ های بزرگی را در لابلای صحبت های خود ارائه می داد، هم چنین مدعی شده بود که در شب حمله به کوی دانشگاه تهران در کوی و در میان دانشجویان حاضر بوده است اما مشخص نکرده بود که آیا در کنار نیروهای لباس شخصی به ضرب و شتم دانشجویان مشغول بوده است یا با نیروهای لباس شخصی مقابله کرده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، وی هم چنین در اقدامی نمایشی کمیته ای را برای رسیدگی به این واقعه منصوب نمود که تنها اقدام آنها نصب اطلاعیه های این کمیته بر روی دیوار های دانشگاه بود. اما هیچ گزارش و یا خبر دیگری در رابطه با دیگر فعالیت های این کمیته منعکس نشده است و از سرنوشت این کمیته نیز مانند دیگر کمیته های حقیقت یاب تشکیل شده در تمامی نهادهای مدعی رسیدگی به پرونده کوی اطلاعی در دست نمی باشد.

گذشته از ادعاهای مطلقا کذب این مقام سابق وزارت اطلاعات و ریاست انتصابی کنونی دانشگاه تهران، اکنون با گذشت زمان و نزدیک شدن به آغاز کلاس های دانشگاه تهران بصورت دیرهنگام، مشخص شده است که منظور فرهاد رهبر از رسیدگی و پیگیری چیست.

وی از چند هفته ی گذشته همزمان با بازگشائی دانشگاه و آغاز امتحانات معوقه دانشجویان که بدلیل حمله وحشیانه به کوی به تعویق افتاده بود، همگام با دستگاه های امنیتی در شناسائی دانشجویان به آنان یاری رسانده و علاوه بر احضار بیش از 50 دانشجوی شرکت کننده پیش از انتخابات و نیز اعتراضات پس از انتخابات، به نهادهای امنیتی، صدها دانشجوی دیگر را نیز در همین رابطه از روند پیگیری و رسیدگی خود بی نصیب نگذارده و به کمیته های انضباطی احضار کرده است.

در تصویری که در ذیل مشاهده می کنید مدیریت بی کفایت و انتصابی دانشگاه تهران با صدور نامه با امضای معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه، برخی از دانشجویان دانشگاه تهران را تا زمان رسیدگی به تخلفاتشان و نیز مشخص شدن رای کمیته انضباطی، از داشتن هر گونه امکانات رفاهی نظیر خوابگاه محروم کرده است. هم چنین طبق گفته های دانشجویان دانشگاه تهران، عکس های دانشجویان جهت شناسائی به ماموران اداره انتظامات دانشگاه تهران تحویل داده شده است تا بتوانند برای تمامی دانشجویان معترض احکام انضباطی صادر کنند.

بنابراین بنظر می رسد که ماجرای کوی دانشگاه تهران در تیرماه سال 78 در حال تکرار است. اکنون دانشجویان مظلومی که در جریان آن حمله به شدت مضروب و مجروح شدند و حتی تعدادی از آنان با شلیک گلوله نیروهای لباس شخصی به صورتشان، بینائی خود را از دست دادند و یا برای چند روز در بازداشتگاه های مخوف تحت شکنجه قرار داشته اند و یا برای ماهها در بازداشت بسر برده اند، هم اکنون در جایگاه مجرم در حال محاکمه شدن هستند و در همین حال ماموران امنیتی و نیروهای لباس شخصی یعنی عاملان اصلی جنایت کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88، توسط سرسپردگانشان در دانشگاه تهران، یعنی شخص فرهاد رهبر، به عنوان مدعیان و شاکیان این پرونده، در حال اجرای نمایش دیگری هستند