Tuesday, September 29, 2009

گزارشی از اعتراضات گسترده دانشجوئی در دانشگاه صنعتی شریف

گزارشی از اعتراضات گسترده دانشجوئی در دانشگاه صنعتی شریف

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده ،انشجویان دانشگاه صنعتی شریف از صبح امروز در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزیر علوم دولت منتسب ولی فقیه در دانشگاه اقدام به اعتراضات گسترده ای نمودند
دانشجویان از ساعت 10:00 صبح امروز در مقابل کتابخانه تخصصی دانشگاه که دانشجو قصد افتتاح آن را داشت تجمع کردند . دانشجویان سپس از محل کتابخانه تخصصی به سوی درب آزادی دانشگاه راهپیمائی کردند . آنها در حین راه پیمائی اقدام به دادن شعارهای تندی علیه رژیم نمودند
دانشجویان اعتراض کننده به نشانه اعتراض همراه با کف زدنهای ممتد اقدام به دادن شعارهای مختلف نمودند . که بعضی ازشعارهای آنها به قرار زیر می باشد: احمدی عمرو عاص 63 در صد اینجاست/ دروغگو،دروغگو 63 در صدت کو/تا احمدی نژاده هر روز همین بساطه/زندانی سیاسی آزادی باید گردد و شعارهای دیگر
اعتراضات گسترده دانشجویان شریف در مقابل درب آزادی دانشگاه که توسط عابرین و مردم در خیابان آزادی دیده و شنیده می شد مورد حمایت مردم قرارمی گرفت و در بعضی موارد جوانان با آنها همراهی می کردند.
اعتراضات امروز به حدی گسترده بود که هر گونه واکنش را از نیروهای سرکوبگر دانشگاه مانند حراست و نهاد ولی فقیه خامنه ای و بسیجها را سلب کرده بود.این تجمع تا حوالی ساعت 12:30 ادامه داشت.
کامران دانشجو وزیر علوم احمدی نژاد منتسب ولی فقیه از ترس در معرض دید دانشجویان قرار نگرفت و هنوز هم اطلاعی از انجام مراسم افتتاحیه کتابخانه تخصصی دانشگاه توسط وی در دست نیست.

7 مهر 1388 برابر با 29 سبتامبر 2009