Monday, September 28, 2009

سیر نزولی خطرناک سن اعتیاد / فراوانی مواد مخدر

سیر نزولی خطرناک سن اعتیاد / فراوانی مواد مخدر

خبرگزاری مهر: یک عضو شورای شهر ساری با اظهار تاسف از اینکه بی توجهی مسئولان امر سبب کاهش روز افزون سن اعتیاد شده است، گفت: متاسفانه سن اعتیاد به مواد مخدر در ساری سیر نزولی خطرناکی دارد

محمد دامادی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: با پیمودن طول خیابان های شهر ساری می توان به راحتی کاهش سن اعتیاد در افراد و گرایش این افیون را در جوانان مشاهده کرد

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه منحنی اعتیاد در مازندران سیر نزولی به خود گرفته و این بلای خانمان سوز اکنون دامنگیر دانش آموزان در برخی مدارس راهنمایی شده که در صورت بی توجهی مسئولین امر مواد مخدر دامن دانش آموزان مدارس ابتدایی را در زمانی نزدیک خواهد گرفت

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه مدیران استانی باید فکری برای جلوگیری از نابودی آینده سازان جامعه نمایند تصریح کرد: آمارها و شواهد مدعای این مهم بوده که مبارزه با مواد مخدر در جامعه با جدیت صورت نگرفته و کافی نبوده است

دامادی با بیان اینکه در حال حاضر مواد مخدر به راحتی و با ارزان ترین قیمت در اختیار جوانان قرار می گیرد، یادآور شد: متاسفانه گرایش زنان به این افیون خانمان سوز در استان و کشور رو به فزونی رفته و خطرزا است