Wednesday, September 30, 2009

آقای موسوی و بازگشت به اسلام ناب محمدی- کامران پارسایی

آقای موسوی و بازگشت به اسلام ناب محمدی- کامران پارسایی

آقای موسوی و بازگشت به اسلام ناب محمدی

آقای موسوی در جدیدترین بیانیه خود به تشریح شبکه راه سبز امید و خواسته ها و عملکرد آن را در دوران فعلی پرداختند.تاملی در این بیانیه میتواند کسانی را که خود را به خواب غفلت زده اند و همچنان به حمایت از جنبش سبز می پردازند بیدار کند. به گمان من در چند روز آینده دوستان آقای موسوی دوباره به تجزیه و تحلیل های آن چنانی از این بیانیه خواهند پرداخت.آقای موسوی د رآخرین رهنمود خود دیدگاه های خود را در رابطه با کلیت نظام بیان کردند و خواستار آن شدند تاهوادارانشان به تبعیت از ایشان قدم در راهی بگذارند که که جز به تبثیت نظام دلخواه آخوندی و آسمانی ایشان نخواهد انجامید تا جایی که روشنی می گویند.

(ما خواسته های بسیار روشن و منطقی داری ما حفظ جمهوری اسلامی را میخواهیم و تقویت وحدت ملی و احیای هویت


اخلاقی نظام ما امر غیر متعارف و نا بهنگامی نمی خواهیم . آنچه ما می خواهیم حقوق از دست رفته ملت است.)

آری آقای موسوی خواستار حفظ نظامی هستند که در سی سال گذشته هر گونه حقوق انسانی را زیر پا گذاشته است ایشان به خوبی میدانند که چه کلاه بزرگی برسر ملت شریف ایران گذاشته اند و اینک در جنگ جناحی که خود به راه انداخته اند مردم را به حمایت از خود فرا می خواند . بی شرمی ایشان تا حدی است که به هیچ عنوان اشاره ای به جنایاتی که در طول سی سال از طرف ایشان و هم مسلکانشان بر این مردم رفته نمی کنند آقای موسوی خواستار اجرای کامل قانون اساسی هستند اما باز


هم بیان نمی کنند که به واسطه همین قانون اساسی در دهه شصت و در دورانی که ایشان زمام دار امور بودند هزاران نفر مبارزان این مرز و بوم در زندان های رژیم آسمانی ایشان اعدام شدند

(اما در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی ا جرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی‌کند)

آقای موسوی چطور شد که شما به یکباره به فکر اجتماعات قانونی افتادید آنهم درست در موقعی که در جنگ درون حکومتی از رهبر عالیقدر تان رو دست خوردید. از یاد نبرید که در طول سی سال گذشته همواره جوانان برای همین اجتماعات مبارزه کرده اند . امروز ملت ایران خط سبز ترسیمی شما را زیر پا گذاشته و با تحمل انواع مجازات ها برای آزادی مبارزه می کنند. یادتان می آید تظاهرات بزرگ هواداران سازمان های سیاسی دهه شصت را که به فرمان مستقیم خمینی و جنابعالی به عنوان نخست وزیر به خاک وخون کشیده شد . تفکر شما در آن زمان بر این پایه بود که مجاهدین خلق و نیروهای چپ رادیکال ضد انقلاب هستند و ریختن خونشان واجب است . کمی در خلوت خودتان به این بیاندیشید که چه بسیار انسان هایی که در زندان های شما مورد انواع و اقسام شنکجه ها قرار گرفتند. آیا در آن دوران قانون اساسی اسلامی دارای این چنین ظرفیت هایی که امروز ازآن نام می برید نبود ؟ راه دور نرویم تظاهرات دانشجویی سال هفتاد وهشت را حتما یادتان می آید آنهم درست در زمانی که دوست صمیمی و دگر اندیش شما !! آقای خاتمی بر پست ریاست جمهوری تکیه زده بود این تظاهرات به مانند تمام تظاهرات هایی که در طول این سی سال انجام گرفت توسط یاران شما به خاک و خون کشیده شد. هنوز کسی به درستی نمی داند در جلسه تعیین کننده سران حکومت با علی خامنه ای در شب بیست و یک به بیست و دو تیر ماه هفتاد وهشت چه گذشت اما بعد از این جلسه بود، که صدای هراسان علی خامنه ای در سخنرانی نخست خود صلابت یک دیکتاتور سرکوبگر را یافت و فرمان حمله ارازل و اوباش حکومتی به دانشجویان صادر شد . در آن جلسه علی خامنه ای اطمینان یافت رهبران اصلاحات او را در برابر دانشجویان تنها نخواهند گذشت و به این ترتیب بود که حکومت برای سرکوب مصمم شد . بله آقای موسوی هنوز هم به درستی کسی نمی داند در جلسه روز یکشنبه 25 خرداد سال جاری شما با خامنه ای چه گذشت که بعد از آن حکومت بر حملات خود افزود . چیزی که مسلم است اینکه جنابعالی از بعد از این تاریخ برای حفظ نظام و ولایت فقیه دست به مانور هایی زدید که هم در بطن مبارزات مردم باشید و هم با اعلام صریح مواضع خود مبنی بر حفظ نظام که در باور شما در الویت قراردارد قیام مردم را به انحراف بکشانید


آقای موسوی جنبش امروز مردم ایران با فاصله گرفتن از جنگ فدرتی که بین دو جناح از حکومت اسلامی در گرفته توانسته پرچم جمهوریت ایرانی و سکولاریسم را دست گرفته و معادلات شما را برهم بزند. ترس امروز شما براستی قابل فهم است هر روز که می گذرد رژیم به مرگ خود نزدیکتر می شود . دادن بیانیه در خصوص شبکه راه سبز و تشکیل هسته های محلی برای گفتگو کردن های بهتر جز گول زدن مردم و به انحراف کشاندن مبارزات مردمی چیز دیگری نیست


(مظلومتر از انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی و فانون اساس خود اسلا م است. ما خواسنار باز گشت به اسلام ناب محمدی این دین غریب هستیم)

آفای موسوی از یاد نبرید که این دین و انقلاب و قانون و حکومت مظلوم کار را به جایی رسانده که روایت ظلم کردن های آن مرز ها را پشت سر گذاشته است . واقعا که شرم بر شما باد که اینچنین سعی در تحریف واقعیت هایی میکنید که از روز روشن تر است جنایاتی که به مدد همین حکومت و دین مظلوم بر ملت ایران رفته است در هیچ برهه ای از تاریخ ایران نمی توانید بیابید. جنابعالی و دوستان و همکارانتان در داخل و خارج هیچگاه موفق به اجرای سناریوتان نخواهید شد. امروز مردم نوک تیز پیکان مبارزه را به سمت کلیت نظام نشانه گرفته اند و تلاش شما برای به انحراف کشاندن این مبارزه راه به جایی نخواهد برد. ملت ایران با گذر از شبکه راه سبز امید به شما خواهند فهماند که بیخود امیدوار نباشید هدف امروز مردم سرنگونی بی چون و چرای رژیم فاشیستی اسلامی است . و این دور نیست .

لینک بیانیه جدید میر حسین موسوی

http://www.mizankhabar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:--11-------------&catid=1:2009-05-17-13-49-24&Itemid=66

نوشته های داخل پرانتز از متن بیانیه بر گرفته شده است


يكشنبه ۱۵ شهريور388۱