Monday, September 28, 2009

افشای گوشه ای از غارت سرمایه های کشور

افشای گوشه ای از غارت سرمایه های کشور

سایت حکومتی جهان نیوز: یک مدیر ارشد وزارت نفت با روش های خاص خود دست به شایسته سالاری در مجموعه خود زده است

این مدیر که به زودی جای خود را به مدیر تازه نفس و منصوب میرکاظمی خواهد داد با ایجاد رانت برای خواهر زاده خود توفیق تاسیس چندین شرکت مرتبط با فعالیت های نفتی را به او داده و از همین راه او را علی رغم سن کم به ثروتی میلیاردی رسانده است. هم چنین، این شخص با معرفی خواهر زاده خود به یکی از دو خودروساز بزرگ کشور و کمک به او برای تاسیس چند شرکت پیمانکاری خودرو، از جوانی تازه به دوران رسیده میلیاردری بزرگ ساخته است. البته لطف آقای مدیر بسیار ارشد به فرزند خود نیز رسیده و او را مسئول خط تولید یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی کشور کرده است

هر چند لطف مدیران زیر مجموعه وزارت صنایع به این خاندان نفتی چندان نیز بی جیره و مواجب نبوده و در عوض این حاتم بخشی ها و شایسته سالاری ها چندین اداره و اداره کل در وزارت نفت و برخی شرکت های دیگر به دوستان و آشنایان مدیران خودروسازی و شرکت های تولیدی و صنعتی رسیده است