Tuesday, September 29, 2009

کارشناسان ميراث فرهنگی: ماسوله در خطر است

کارشناسان ميراث فرهنگی: ماسوله در خطر است

کارشناسان ميراث فرهنگي به سازمان ميراث فرهنگي هشدار دادند که سرعت تخريب در ماسوله از سرعت مرمت بيشتر است و با کاهش بودجه و مرمت نشدن برخي خانه هاي تاريخي، بايد منتظر اتفاقات ناگواري چون فرو ريختن سقف برخي از آنها هنگام بارندگي بود
پيام شائف، کارشناس اداره ميراث فرهنگي ماسوله با اعلام اين خبر گفت: «سال گذشته پس از آنکه سقف تعدادي از خانه هاي باارزش ماسوله هنگام بارندگي فرو ريخت، بازتاب رسانه اي آن باعث شد تا سازمان ميراث فرهنگي بودجه خوبي در اختيار پايگاه قرار دهد و به اين ترتيب مرمت هاي اضطراري براي جلوگيري از خسارت بيشتر و حتي جبران خسارتهاي وارده آغاز شد. در سال جاري نيز انتظار داشتيم که مشابه آن بودجه به ما داده شود که تنها 40 درصد بودجه درخواستي تخصيص داده شده است.»
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، وي در ادامه گفت: «با اين بودجه مرمت خانه هاي تاريخي ماسوله به مشکل مي خورد و از آن جايي که اين خانه ها بايد در طول سال مورد مراقبت و نگهداري قرار گيرند و حتي برخي از آنها به استحکام بخشي و مرمت نياز دارند، نگران بارندگيهاي پاييزي و زمستاني هستيم و احتمال مي دهيم که اتفاقات ناگواري چون حوادث سال گذشته در ماسوله رخ دهد
مدير پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله همچنين درباره وضعيت بناهاي تاريخي ماسوله گفت: «ماسوله شهري تاريخي است و در اين شهر حفاظت بايد به طور مدام ادامه داشته باشد. در حال حاضر و با شروع بارندگي ها سرعت تخريب از سرعت مرمت بيشتر است و بايد بيشتر از قبل تلاش شود
گفتني است، سال گذشته 26 خانه تاريخي در ماسوله تخريب شد. اين اتفاق به دنبال بارندگيهاي منطقه و آسيب پذير بودن اين خانه ها به دليل انجام نشدن مرمتهاي اصولي رخ داد. شدت تخريب برخي از خانه ها تا اندازه اي بود که آواري از مصالح، خشت و گل و سنگ به همراه تيرهاي چوبي در و پنجره گذرها و مسيرهاي آمد و شد را کاملاً بسته بود
ماسوله در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده و سازمان ميراث فرهنگي در تلاش است تا آن را آثار جهاني ثبت کند. اين شهر به طور پلکاني روي بدنه کوه ساخته شده و هر چند قدمت آن را به دوران اسلامي تخمين مي زنند اما شواهد به کار رفته در معماري شهر خبر از حضور آيين ميترائيسم در اين شهر تاريخي دارد که احتمالاً قدمت آن را به بيش از 3 هزار سال مي رساند