Monday, September 28, 2009

بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیِرامون بازداشت سرور حسین شهریاری


پاینده ایران

حسین شهریاری عضو شورای رهبری حزب پان ایرانیست ظهر امروز مورخ 5/7/88در منزل مسکونی خود بازداشت شد.مشارالیه در سال 86 توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام در جهت براندازی نظام به 18 ماه زندان محکوم شد که حکم صادره تا کنون اجرا نشده بود .حسین شهریاری 72 ساله و دارای ناراحتی قلبی می باشد

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست بازداشت این آزاده ی ایرانپرست و نیز موج گسترده ی بازداشت فعالان اجتماعی – سیاسی در ماههای اخیر را محکوم کرده و همگان را به این نکته متذکر می شود که در این عصر تاریخ ملت ایران , اراده برای آزادی در راه ایفای مسولیت ملی نامیراست !لذا,با شناخت صحیح نیاز ملی و با تبعیت از سیره ی عقلا باید ماشین بازداشت و سیستم سرکوب را متوقف کرد و الا تن زدن از پند دانایان خیرخواه و اصرار بر ادامه ی این روند ,اسباب انسداد هر چه بیشتر فضای سیاسی فراهم خواهد شد که این فرصت سوزی ,دین و دنیای نسلی را بر باد خواهد داد که اثرات سوء این مساله برآگاهان پوشیده نیست

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

5/7/1388 خورشیدی