Wednesday, September 30, 2009

اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به تهدید روزنامه‌نگاران

اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به تهدید روزنامه‌نگاران

اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به
ادامه‌ی بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد

بیش از یک‌صد روز از بازداشت جمعی از روزنامه‌نگاران کشور، در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و رویدادهای پس از آن می‌گذرد. با وجود آزادی به قید وثیقه‌ی برخی از فعالان مطبوعاتی در چند هفته‌ی اخیر، متاسفانه همچنان جمعی از روزنامه‌نگاران در شرایطی سخت، در بازداشت غیرقانونی به‌سر می‌برند و از سوی دیگر بازداشت و تهدید و اعمال فشار علیه روزنامه‌نگاران منتقد و مستقل ایران، به بهانه‌های گوناگون ادامه دارد

آقایان عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و احمد زیدآبادی، اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، ازجمله‌ی روزنامه‌نگارانی هستند که هفته‌هاست شرایط دشواری را در حبس و بند، به ناحق، تحمل می‌کنند. تاسف‌بار آن‌که اخبار نگران‌کننده‌ای درباره‌ی چگونگی برخورد با ایشان و نیز دیگر روزنامه‌نگاران شنیده و مطرح شده است

آقایان بهمن احمدی امویی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، مسعود باستانی، فیاض زاهد، رضا نوربخش، علی پیرحسینلو، محسن آزموده، مهدی محمودیان، حسین نورانی‌نژاد، مسعود لواسانی و خانم‌ها هنگامه شهیدی و فریبا پژوه، از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که برخی از ایشان یک‌صد روز است در سلول انفرادی و شرایط سخت و دشوار و بدون دسترسی به کتاب و مطبوعات، به‌سر می‌برند. فشارهای روحی و روانی و جسمی وارد شده بر این روزنامه‌نگاران، نه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل توجیه است و نه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی مشابه، نسبتی دارد

افزون بر برخورد خشن با روزنامه‌نگاران و به حبس و بند کشیدن ایشان، باید به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم اهالی مطبوعات (به‌ویژه روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد) توسط نهادهای امنیتی نظام اشاره کرد. اتفاق ناگواری که در کنار توصیه‌های مکرر و فشارهای گوناگون بر اندک نشریات منتقد و مستقل موجود، آزادی مطبوعات و فعالیت روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران را در ایران امروز، بیش از هر زمان، به مخاطره افکنده و به‌شدت تهدید می‌کند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی و اعتراض شدید نسبت به روند تاسف‌بار کنونی، از دستگاه‌های مسئول می‌خواهد ضمن آزادی بی‌قید و شرط و فوری تمامی روزنامه‌نگاران و صاحب‌نظران بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، از اعمال فشارهای غیرقانونی بر مطبوعات منتقد، پرهیز نمایند، و آزادی مطبوعات را محترم شمارند. ادامه‌ی روند ناگوار کنونی، نه تنها جایگاه ایران را در جهان، از جهت وضع آزادی بیان و مطبوعات، از آنچه که هست، اسف‌بارتر و رسواتر می‌سازد؛ بلکه فاقد هرگونه توجیه قانونی، دینی، عقلی و عرفی بوده، و نیز مغایر و تهدیدکننده‌ی منافع ملی است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
8 مهر 1388