Sunday, September 27, 2009

آلمان بزرگترين صادركننده گندم به ايران است

آلمان بزرگترين صادركننده گندم به ايران است
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، شماره شنبه (۲۶ سپتامبر/ ۴ مهر) ايران از ابتدای فروردين ماه سال جاری تا پايان مرداد ماه بيش از سه ميليون و ۴۰۰ هزار تن گندم از ۲۱ كشور دنيا وارد كرده است كه آلمان با صادرات بيش از ۸۲۹ هزار تن رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. بنا بر این گزارش کانادا و استرالیا بترتیب دوم و سوم هستند. آمریکا در سال گذشته با ۹۰۰ هزار تن در رتبه سوم صادر کنندگان گندم به ایران قرار داشت. به نوشته سایت تابناک مقامات مسئول وزارت جهاد کشاورزی پیشتر واردات مستقیم گندم از آمریکا را رد کرده بودند