Monday, September 7, 2009

جواد آزاده (شکنجه گر )، متخصص اعتراف گیری های اجباری + عکس


جواد آزاده (شکنجه گر )، متخصص اعتراف گیری های اجباری + عکس

mirhusein.net : به گزارش "ولت آنلاین" آلمان، احمدی نژاد برای در هم شکستن زندانیان سیاسی، جواد آزاده، بازجویی که حرفه خود را در ساواک آموخته، را به خدمت گرفته است. در ادامه گزارش آمده است: جواد آزاده متخصص اعتراف گیری های اجباری است. به نظر وی، دیر یا زود حقیقت برملا می شود. روزنامه روشنفکری ایتالیا "ایل فوگلیو"، درباره وی می نویسد: " او مظهر شکنجه گران قرون وسطی است." جواد آزاده، همان بازجویی است که در سال 1998 متهمین قتل های زنجیره ای را بازجویی می کرد و همسر سعید امامی، متهم اصلی پرونده، را وادار کرده بود تا اتهام وابستگی به اسرائیل و ارتباطات نامشروع خود را بپذیرد. اما اکنون مدتی است که وی دوباره به کار گرفته شده است