Friday, September 18, 2009

اعتراض لندن و پاریس به سرکوب معترضان و سخنان احمدی نژاد

اعتراض لندن و پاریس به سرکوب معترضان و سخنان احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، دولت فرانسه امروز خشونت اعمال شده علیه معترضان در تظاهرات روز جمعه ایران را محکوم کرد و از اقدامات خشونت آمیز رژیم تهران در قبال تظاهرکنندگان ابراز نگرانی نمود

در لندن نیز دیوید میلیبند، وزیر خارجه انگلستان اظهارات یهودستیزانه احمدی نژاد در نماز جمعه تهران را شدیدا مورد اعتراض قرار داد و آن را نفرت انگیز خواند

احمدی نژاد امروز بار دیگر اظهارات ضد یهودی خود را بیان داشت و اعلام کرد هولوکاست (قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم) وجود نداشته است