Monday, September 7, 2009

خیمه شب بازی تلوبزیونی جنایتکاران

خیمه شب بازی تلوبزیونی جنایتکاران

ساسان کردستانی

ملت ایران فریب خیمه شب بازی تلوبزیونی جنایت کاران را نمی خورد

مردم ایران این روز ها از خود می پرسند : باز در مغز خشک و مکّار این جنایت کاران حرفه ای و شکنجه گران مافیائی چه می گذرد ؟ چه اتفاقی افتاده و چه سناریوی تازه ای در راه است ؟ یعنی یک شبه می شود رادان شکنجه گر فرشته شود ؟ یعنی خامنه ای شیزوفرنیک و مانیاک که تمام ایرانی ها را دشمن می داند ، ناگهان خود و سیستم امنیتی و انتظامی فاشیستی اش 180 درجه تغیر ماهیت داده باشد ؟ . یا خودشان خیلی نادان اند یا مردم ایران را پس از 30 سال جهنمی ، نادان می انگارند !

آخر چگونه این صدا و سیمای دروغ پرداز و روسیاه که نزد مردم ایران و جهان هیچگونه اعتباری ندارد و ملت ایران آن را همان روزنامه تصویری کیهان می دانند ، می تواند با بودن سردار ضرغامی خود فروش ، به ناگهان تغیر جهت داده باشد ؟ مگر چند روز پس از کودتا آن تیرخلاص زن بی آبرو نگفت : ما سر مخالفین را به سقف خواهیم کوبید . مگر خامنه ای به دنبال تجاوزات مکرر به دختران و پسران ایران نگفت : " ...بالاخره آزادی خواهی درد هم دارد ! " مردم ایران ماست را اگر بگویید سفید است باور نخواهند کرد . مردم ایران می دانند که امروز اصغر قاتل ها بر تخت حکومت نشسته اند !اصغر قاتل به معنای واقعی !

آیا از وحشت آغاز سال تحصیلی و ادامه حرکت دانش آموزان و دانش جویان مبارز به دست و پا افتاده اند یا ترفندی جدید برای ساکت کردن مردمی است که طبق آمار خود 60 در صد مردم ایران ( وشاید بیشتر ) تماشای صدا و سیمای کودتاچیان شکنجه چی را آگاهانه تحریم کرده اند ؟

در خلال 3 ماه اخیر پس از کودتای خامنه ای- احمدی تیرخلاص زن ، جنایات و شکنجه ها و تجاوزات مکرر و وحشیانه به دختران و پسران یعنی فرزندان همین ملت ( مسلمان ) ایران آن قدر شرم آور و قبیح و تکان دهنده بود که کسی به یاد ندارد حکومتی با ملت خود چنین کرده باشد . آنوقت یک شبه می شنوید که مهربان می شوند ! خسارت ملیونی می پردازند و عذر خواهی می کنند !! عجبا! وقاحت یابازی با کلمات ؟

و فکر می کنند مردم ایران چنان از درک واقعیت ناتوان شده اند فراموش کرده اند یک دولت غیر قانونی کودتاگر که مسلسل در دست و پول های دزدیده شده مردم را در جیب دارد مانند کودکان به سادگی اغفال می شوند و از فردا رو به قبله رئیس مافیای حاکم نماز وحشت به جای خواهد آورد !

من از آقای خامنه ای یک پرسش دارم : آقای خامنه ای تو که عادت داری مثل هر فرعونی ، متکم وحده باشی ، آیا حاضرید از همان برنامه 8.30 کذائی سیمای ضد ملی ، مخالفان شما هم جواب ات را بدهند ؟ شما که می گوئید تظاهرات خیابانی مردم را خاموش کرده اید اگر واقعن چنین است چرا مراسم حرم امام را لغو کردید ؟ چرا بر خلاف هرسال ، نماز روز قدس را از مصلا به دانشگاه تهران انتقال دادید ؟ می دانم ترس از تظاهرات خیابانی مردم خواب را بر تو و ایادی تو حرام کرده است

ما به خوبی می دانیم که ناقوس مرگ حکومت فاشیستی اسلامی به صدا درآمده است . ما به خوبی می دانیم که هیچ پیوندی میان ما مردم و شما کودتاگران جنایت کار وجود ندارد . در این مبارزات اخیر ما توانستیم ماسک مردم فریبی را از چهره کریه تان برداریم . اگر تصور کرده اید با این ترفند های دوزاری می توانید از بحران به سلامت خلاص شوید حتمن خواب نما شده اید . و کلام آخر این که ما تقدّس پیامبر گونه تان را متلاشی کردیم و چهره واقعی تان را بدون ماسک به تمام دنیا معرفی کردیم