Wednesday, September 23, 2009

نیویورک در تسخیر ایرانیان معترض به احمدی نژاد


جعفر پویه
همزمان با ورود احمدی نژاد، رییس جمهور برگزیده ولی فقیه رژیم به نیویورک، سیل ایرانیهای معترض به این شهر سرازیر شده است. ایرانیان تبعیدی که سالیان درازی است در خارج کشور بسر می برند، با تدارکاتی تحسین برانگیز به منظور اعتراض به حضور رییس دولت شکنجه، تجاوز، قتل و کشتار در نیویورک روانه این شهر شده اند
خبرگزاریها اعلام کرده اند که ایرانیان تبعیدی از چند روز قبل دست به تدارکات وسیعی برای اعتراض به قتل و کشتار سیستماتیک شهروندان و پایمالی حقوق انسانی آنها توسط رژیم ولایت فقیه زده اند. آنها با برافراشتن پرچم مخالفت یکپارچه از یک سو حمایت خود از جنبش قهرمانانه مردم ایران را ابراز می دارند و از سوی دیگر با برگزاری پانل و سخنرانی، تظاهرات و راهپیمایی، مصاحبه های رادیو تلویزیونی و... دست به افشاگری وسیعی در باره نقض حقوق انسانی مردم ایران توسط رژیم ددمنش ولایت فقیه زده اند
در نزدیک به سرتاسر شهر نیویورک نشانه ها و علامات متعددی از حضور پر رنگ ایرانیان قابل دیدن است. از ماشینهایی که بیلبوردهای بزرگی با عکسهایی از سرکوب اعتراضات مردم توسط نیروهای سرکوبگر رژیم را حمل می کنند تا آفیش و تراکتهایی که به توضیح و موارد مختلف می پردازند
حضور پر شما جوانان و میانسالان ایرانی در خیابانها و حمل نشانه هایی از اعتراض علیه احمدی نژاد توسط آنان و همینطور پخش بی وقفه مصاحبه، فیلم و گزارش از سوی رادیو تلویزیونهای محلی و سراسری، شهر نیویورک را به تسخیر ایرانیان معترض درآورده است
از سوی دیگر، احمدی نژاد به همراه تیمی از بدنام ترین عناصر سرسپرده رژیم در همین شهر حضور دارد. اما اوضاع و احوال شهر به گونه ای است که امکان بیرون آمدن از هتل از آنها سلب شده و از ترس خود را در هتل مخفی کرده اند. رهبران و سیاستمداران دیگر کشورها که به مناسبتی مشابه در شهر حضور دارند، نمی توانند از کنار حضور پر رنگ ایرانیان به راحتی عبور کنند و مجذوب اراده و عزم آنان برای ابراز مخالفت با رییس دولت کودتایی ایران نشوند
احمدی نژاد در اولین ساعت روز پنج شنبه به وقت ایران و به وقت محلی نیویورک ساعت 5/5 عصر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. از هم اکنون بسیاری از رهبران و سیاستمداران کشورها اعلام کرده اند که در صورت ابراز دشمنی بادیگر کشورها و یا به زبان آوردن جملاتی در نفی هولوکاست توسط احمدی نژاد، سالن سخنرانی را ترک خواهند کرد
تا چند ساعات آینده مشخص خواهد شد که احمدی نژاد این بار در نیویورک چه خواهد گفت و آیا هاله نور دیگری را خواهد دید و یا از ترس آبرو ریزی بیش از این، زبان در کام خواهد گرفت و به سخنرانی ای فرمال بسنده خواهد کرد