Saturday, February 7, 2009

تصاويري از مزدور بسيجي سعيد عسكر ـ حمله به يك زن مسن ايراني در تجمع 18 تيرماه 81اين بسيجي عامل ترور حجاريان در سال78 بود و حال در سال 81 ازادانه دست بر روي يك خانم مسن ايراني ازادي خواه بلند مي كند
سعید عسگر متولد شهر ری عامل ترور سعید حجاریان عضو سابق شورای شهر تهران است. وی به همراه محسن مرتضی مجیدی همدست او که موتور را می‌راند حجاریان را در سال ۲۰۰۰ میلادی در روی پلکان ساختمان شورای شهر مورد سوءقصد قرار داد
سعید عسگر در زمان ترور بیست سال داشت و دانشجوی مهندسی شیمی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بود وی به ۱۵ سال زندان محکوم شد اما پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد