Sunday, February 8, 2009

هفت جمله از سخنان زنده ياد فريدون فرخ زاد در كنسرت البرت هال لندن


فرخزاد: برای ملتم می ایستم. سینه ام را سپر می کنم
فرخزاد: با ایرانی کار کردن مصیبتی است
فرخزاد: از یه پاسپورت چُسکی اینها نترسید که بهتون میدن یا نمیدن
فرخزاد: یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست
فرخزاد: فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری
فرخزاد: آمریکائی ها چراغ سبز دادند که روح اله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما غالب بشه. انگلیسها هم به اونها کمک کردند
فرخزاد: خمینی نتونست از پس زبون من بر بیاد
-----------
در سال هاى جنگ ايران و عراق ، دو بار به اردوگاه اسراى ايرانى در عراق ، سفر كرد و برخی از نوجوانان اسير ايرانى را به اروپا انتقال داد، كه با خانواده هاى پذيراى ، ايرانى و اروپائى به زندگى پرداختند. در فيلم"وين عشق من" در كنار هنرپيشه معروف زن اتريش ، نقش يك حزب اللهى را ايفا كرد. ازآن پس بر عليه جمهورى اسلامى به افشاگرى پرداخت
وی سرانجام با ۴۰ ضربه متعدد چاقو تروريستهاي جمهوري اسلامي در منزل خویش در بن به قتل رسید
پنجشنبه ساعت يازده شب، ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ - ۶ اوت ۱۹۹۲ ، در شهر بن آلمان درمحل سكونتش جسداو را يافتند
فريدون به قتل رسيد ولي در قلب ازادي خواهان ماندگار شد
روحش شاد و يادش گرامي باد