Friday, February 27, 2009

کارایی جدید خاتمی

كاريكاتور از نيك اهنگ كوثر
حاصل دو دوره ریاست جمهوری خاتمی امروز برکسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی با بهره برداری از توهم تغییرپذیری نظام ، خاتمی را با شگرد های معمول انتخاباتی از صندوق های رأی در آورد. این توهم در داخل و در خارج ایران زمینه داشت.هرچند که عمر آ ن در داخل ایران بسیار کوتاهتر بود
رو در رو قرار گرفتن خاتمی با اعتراضات دانشجویی و توسل به قهر عریان برای سرکوب اعتراضات داخلی و تلاش فعال وموفق او درپیشبرد سیاست های کلان رژیم بر ای مهاروخنثی کردن اپوزیسیون خارج کشور از یکطرف و پیشبرد مخفیانه پروزه اتمی در سایه اعتماد حاصل از عادیسازی روابط ، وخروج ازایزولاسیون بین المللی ، نقش او را به عنوان بازیگر کارکشته وبدون جانشین این مقطع از حیات نظام ولایت فقیه بر همگان آشکار کرد
ولی انچه که امروز نظام را وادار به استفاده مجدد از خاتمی کرده است قابلیت او برای ایفای دوباره نقش ریاست جمهوری نیست چرا که به طور قانونمند نمی تواند از احمدی نژاد به خاتمی برگردد.کارآیی خاتمی در این نمایش جدید تظاهر به دموکراسی رژیم ، اساسا گرم کردن بازار انتخابات است
رژیم برای متقاعد کردن مردم به شرکت در انتخابات بایستی این شبهه را ایجاد کند که بطور واقعی دو یا چند انتخاب وجود دارد
لذا خاتمی را بعنوان کسی که میتواند چهره ای در نقطه مقابل احمدی نژاد در خارج از ایران ارائه دهد و " آبرویی" را که احمدی نژاد با چهره کریه و لباس مسخره و حرفهای مزخرف از ایران برده است با "چهره دلپسند و ریش جذاب و لبخند گیرا و عبا و عمامه زیبا و سخنان متمدنانه" به ایران برگرداند، بکار میگیرد
از سوی دیگراعلام آمادگی دولت آمریکا برای مذاکره با ایران و مطرح شدن امکان عادی شدن روابط دو کشور زمین بازی جدیدی برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است
این موضوع بعنوان حساسترین مسئله مطرح روز، مورد توجه بخشهای وسیعی از مردم است ، و به مثابه از بین رفتن خطر جنگ و پایان تحریم ها و رونق بازار و بنوعی آغاز پایان نظامی که آمریکایی ستیزی شاخص سیاسیت بین المللیش است ، محسوب میشود
جمهوری اسلامی هرچند که هیچگاه بطور جدی وارد این بازی نخواهد شد ولی بدون شک حداکثر بهره برداری را از آن خواهد کرد. در مقطع پیش از انتخابات با سوء استفاده از این امید واهی روز و دامن زدن به اینکه خاتمی شانش بیشتری برای محقق کردن عادی سازی روابط دو کشور دارد تلاش میکند انگیزه مردم را برای شرکت در انتخابات افزایش دهد و در روز انتخابات از خالی ماندن حوزه های رای گیری جلوگیری کند
این همان مکانیزمی است که بطور گسترده توسط لابی های رنگ و وارنگ رژیم بکار گرفته شده و از طریق تلویزیون های فارسی زبان خارج کشور که در ایران بیننده و مشروعیتشان به کرات بیش از دستگاه تبلیغاتی نظام است، تبلیغ میشود
آنچه که مسلم است همه تلاشهای خاتمی و کسانی که این روزها تلاش میکنند از او "امید جدیدی" ارائه دهند چیزی بجز تلاش برای کشاندن مردم به پای صندقهای راي نيست
امروزه جملاتی مانند "حکومت ایران یک حکومت تئوکراتیک و در عین حال یک حکومت دموکراتیک است" و یا "احمدی نژاد با رأی مردم انتخاب شده است" و یا "در ایران انتخابات آزاد و دموکراتیک وجود دارد" جملاتی نیست که فقط در رسانه های جمهوری اسلامی بکار برود. اینان جملاتی هستند که به وفور توسط خبرنگاران مطلع یا غیرمطلع در رسانه های سرتا سر جهان منعکس میشوند. این همان بهره ای است که جمهوری اسلامی از نمایش انتخابات در ایران میبرد
با افشای این بازی و بازیگران آن از طولانی شدن حیات جمهوری اسلامی جلوگیری کنیم
الف.پائیزی