Monday, February 9, 2009

عوامل رژیم همزمان با ورود احمدی نژاد به بوشهر مردم شهر آبپخش را به خاک و خون کشاندند


حزب مرزپرگهر شاخه استان بوشهر : در سالگرد انقلابی که توسط رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران به یغما رفت. حکومت در پاسخ به درخواست مردم شهر آبپخش مبنی بر ارتقای این شهر به بخش با شلیک گاز اشک آور و دستگیری های گسترده مبادرت به متفرق نمودن مردم نمود که مردم نیز که انتظار چنین برخوردی را نداشتند به مقابله با نیروهای یگان ویژه پرداختند
این در حالی است که هاشمی رژیم در سمت معاونت سیاسی استاندار انتصابی استان بوشهر نیز اعلام نموده که عده ای که با دولت مخالف بوده اند قصد بر هم زدن روزهای شاد جشن سالگرد انقلاب را داشته اند
حزب مرز پرگهر شاخه استان بوشهر ضمن محکوم نمودن اقدامات رژیم در به خاک و خون کشاندن مردم شهر آبپخش نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان حادثه و ایجاد پرونده های امنیتی برای آنان هشدار داده و از تمامی نهاد های حقوق بشری درخواست کمک می نماید