Monday, February 16, 2009

گفتگو با آقایان و خانمهای حزب الله در باره شعار جلادانه مرگ بر ضد ولایت فقیه

وبلاگ به سوي ازادي طرفدار جمهوري سكولار (جدايي دين از سياست) و با تاكيد بر اتحاد و همدلي با تمام گروههاي مخالف چون دوستان عزيز طرفداران پادشاهی ایران مي باشد در فرداي ازاد ايران مردم نوع حكومت را مشخص مي كنند و همه ما به راي مردم تمكين خواهيم نمود اين كليپ زيبا و گرانبها را كه توسط اين دوستان گرامي فرستاده شده را از لينك زير مشاهده فرماييد