Friday, February 6, 2009

بازگشت شكوهمندانه بالاترين مبارك باد

سایت بالاترین در صفحه اول خود این عکس را قرار داد و باعث خوشحالی وبلاگ نویسهای فارسی زبان شد. به کوری چشم متحجران جمهوری اسلامی و مخالفان آزادی بیان سایت بالاترین اینبار بالاتر از قبل به عرصه دنیای مجازی باز می گردد به امید آزادی در همه امور