Friday, October 17, 2008

فاطی کماندو
از برکت ديكتاتوري جمهوري اسلامي ما فاطی کماندو داریم
دیه‌اش نصف مرد شهادتش
نصف مرد حق طلاق ندارد بی‌ ارزش هست ولی‌
بهشت زیر پایش هست به گفته فاطی بالاترین لذتش صیغه
همان تنفروشی ديني می‌باشد در خدمت آقاست برای
گرفتن زنان و دختران از خیابان و فرستادن
در حرمسرا حاج آقا برا برگزاری نماز لختی می‌باشد
و یا گرفتن دختران و فرستادن به کشورهای خلیج
فاطی کماندو افسوس میخورد که چرا لذت سکس در سن
شیر خوارگی‌ را به فرومده امام پیدا نکرده و هنرش
مزدوری آقا برای سرکوب زنان است خوب این هم از برکت
ديكتاتوري جمهوري اسلامي هست فاطی کماندو زبل خان آقاست اینجا اونجا همه جا