Monday, August 17, 2009

حسین اختر زند و عدم رسیدگی به پرونده جان باختن وی در اصفهان / به همراه تصاویر+18


خبرگزاری هرانا : حسین اخترزند ” فرزند مرحوم مرتضی ، 32 ساله (متولد 27 آذر ماه سال 1355) منجمله جان باختگان اعتراضات مردمی پس از اعلام نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران در شهر اصفهان است.

روز 25 خرداد و طی درگیریهای خیابانی در محدود دروازه شیراز شهر اصفهان وی به همراه عده دیگری از مردم به مجتمع پزشکان واقع در دروازه شیراز – بن بست هاله پناه می آورد.

نامبرده در زمان یورش نیروهای لباس شخصی در طبقه سوم این ساختمان پناه میگیرد اما به گواه شاهدان عینی توسط نیروهای مزبور پس از ضرب و شتم از طبقه سوم به پائین پرت می شود.

نهایتاً پیکر نیمه جان آقای زند به بیمارستان شریعی این شهر منتقل و پس از ساعاتی در این بیمارستان جان می بازد.

نیروهای امنیتی تحت عنوان اینکه آقای زند به علت سهل انگاری خود از طبقه سوم افتاده است جنازه را به خانواده وی تحویل دادند که تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد.

آثار جراحات روی دست چپ ، هر دو پا، کمر ، پهلو و پارگی عمیق دست راست و نیز شهادت شهود بر دخیل بودن نیروهای لباس شخصی در مرگ این شهروند صحه میگذارد.

خانواده اختر زند پس از جان باختن وی، اعلام شکایتی بر علیه نیروهای دخیل در این واقعه کردند اما دستگاه قضایی تحت عنوان اینکه وی به علت سهل انگاری و اقدام فردی از بام به پائین پرت شده است از رسیدگی موثر به پرونده خودداری می کنند.

تصاویری از پیکر حسین اختر زند را در ذیل مشاهده می نمایید