Saturday, August 8, 2009

آرمان استخریان نوجوانی که در شیراز کشته شد

آرمان استخریان 16 ساله فرزند احمد، از کشته شده‌گان حوادث پس از انتخابات که در سوم تیرماه بر اثر شدت ضربه‌ی وارده جان خود را از دست داده است

خبرگزاری هرانا : آرمان استخریان 16 ساله فرزند احمد، از کشته شده‌گان حوادث پس از انتخابات که در سوم تیرماه بر اثر شدت ضربه‌ی وارده جان خود را از دست داده است.

آرمان استخریان جوان 16 ساله‌یی که در تجمع سوم تیرماه شیراز حضور داشته است. این تجمع به درگیری بین نیروهای بسیج و لباس شخصی با مردم می‌انجامد. در این درگیری استخریان مضروب و به بیمارستان نمازی شیراز منتقل می‌شود. وی در حدود 17 روز در کما بوده و پس از فوت، جسد وی پس از سه روز به صورت مشروط به خانواده تحویل داده شد. در پرونده پزشکی علت فوت تصادف ذکر شده است در حالی‌که شاهدان عنوان می‌دارند روز واقعه به علت حجم بسیار بالای جمعیت و همین‌طور درگیری‌های جاری اساسا امکان حرکت و حضور اتومببیل در منطقه درگیری وجود نداشته است. وی به همراه یکی از بسته‌گان خود در این تجمع حضور داشته است.

پس از تحویل جسد به خانواده‌ی استخریان، نیروهای امنیتی امکان برگزاری هرگونه مراسم را به خانواده نمی‌‌دهند و این خانواده تحت فشار مجبور می‌شود حتا منزل مسکونی خود را در منطقه فخرآباد شیراز ترک کند، همچنین نیروهای امنیتی تمامی پارچه نوشته‌ها و دسته گل‌های ارسالی را جمع کرده و با خود بردند.

پدر آرمان استخریان از زندانیان سیاسی سابق بوده که در سال‌های گذشته 10 سال در زندان بوده و دو سال پیش از دنیا رفته است.