Thursday, August 20, 2009

حکم اعدام با گرفتن اعترافات دروغ

گرفتن اعترافات دروغ با حکم اعدام
دیشب تعداد زیادی از خانمهایی که در روز 18 تیر دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه وزرا و سپس به اوین برده شده بودند و به مرور آزاد شده بودند از ساعت 7 بعد از ظهر در حیاط شرقی مرکز خرید گلستان برای دیدار با یکدیگر جمع شدند. بعد از خبرگیری از احوال یکدیگر مشخص شد یکی از خانمهایی که در بخش متادون مدتی با اینها زندانی بود و سپس به انفرادی برده شده بود هنوز آزاد نشده و برای حضور در دادگاه های نمایشی صدا و سیما نگهداری می شود این خانم به نام عذرالسادات . م (راشین) در روز 30 خرداد دستگیر شده بود و در کیف خود مقداری خورده سنگ به همراه داشته است که همین امر باعث جری شدن و عصبانیت ماموران کودتا شده و این زن را به شکل ویژه و سخت تر از خانمهای دیگر که در جریان اعتراضات در خیابان دستگیر کرده که افراد شناخته شده و خاصی نبودند رفتار کنند. نگهداری او در انفرادی و همچنین القاء کردن اینکه تو به دلیل همراه داشتن سلاح ( منظور همان چند تکه سنگ) محارب قلمداد شده و به اعدام محکوم می شوی، بازجوئیهای طولانی و آزار دهنده برای یک شهروند معمولی که هیچ تجربه و ذهنیتی از ترفندها و شرایط زندانهای جمهوری اسلامی و قوانین حقوقی نداشته است او را به جایی رساند که به درخواست همکاری با بازجویان در ازای رهایی از اعدام تن می دهد می پذیرد که آنچه که از وی خواسته می شود را در جلوی دوربین فیلمبرداری اعتراف کند. ابتدا جلسه توجیهی و آموزش و سپس چند جلسه فیلمبرداری که بارها به دلیل اینکه دست یا صداش لرزیده و یا چیزی را اشتباه گفته دوباره تجدید شده است. تا اینکه بالاخره اعترافات مورد نظر فیلمبرداری و بخشهایی از آن نیز از صدا و سیما پخش شده است اعترافاتی همچون گرفتن تماس و پول از خارج و درست کردن و حمل و استفاده از کوتل ملوتف و مواردی دیگر بوده است که پس از پایان اعتراف گیری تمام این موارد را در پرونده ایشان قرار داده و قرار است بابت تمام این اعترافات محاکمه شود. این زن نیز یکی دیگر از قربانیان بی گناه ماموران کودتا و بازجویان جمهوری اسلامی است


http://www.iranpressnews.com/source/064360.htm