Saturday, August 1, 2009

بهزاد مهاجر؛ دیگر شهید اعتراضات مدنی اخیرپیکر بهزاد مهاجر، از جان‌باختگان اعتراضات مردمی اخیر ایران ظهر دیروز، شنبه، دهم مرداد ماه 88 در سردخانه کهریزک به خانواده‌اش تحویل داده شد

بهزاد مهاجر، 47 ساله در جریان راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 خرداد ماه امسال مفقود شد و تا زمان تحویل جسد نشانی از وی در فهرست دادسرای انقلاب، زندان اوين و نیز مراکز درمانی موجود نبود

خواهر وی پیش از این چند بار به کهریزک مراجعه کرده بود، اما اثری از جسد برادرش که سی و یکم خرداد تحویل پزکی قانونی شده نیافته بود. بر طبق گفته‌های شاهدان عینی بر روی سینه‌ی بهزاد مهاجر آثار اصابت گلوله مشاهده شده است

کميته گزارشگران حقوق بشر