Saturday, August 15, 2009

شعار مرگ بر خامنه ای در تجمع مقابل زندان اوین

شعار مرگ بر خامنه ای در تجمع مقابل زندان اوین
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابر گزارشات رسیده از مقابل زندان اوین ،خانواده های دستگیر شدگان قیام مردم ایران در زیر نور شدید آفتاب و گرمای زیاد به اعتراضات خود ادامه میدهند.
خانواده های دستگیر شدگان قیام در در گرمای زیاد که گفته می شود در حدود 40 درجه است و نور شدید آفتاب قرار دارند . در یک اقدام غیر انسانی جهت فشار آوردن روی خانواده ها مامورین دادستای مستقر در زندان اوین درب دسشوئیها ساختمان مراجعات که معمولا مورد استفاده خانواده ها قرار می گرفت قفل کرده اند تا خانواده ها نتوانند از آن استفاده کند
خانواده های دستگیر شدگان هر از چند گاهی اقدام به شعار دادن می کنند و شعارهای آنها مرگ بر خامنه ای و مرگ احمدی نژاد می باشد.که با برخورد وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه می شوند. خانواده اعلام کردند حاضر به ترک آنجا نخواهند شد تا زمانی که از وضعیت و شرایط عزیزانشان مطلع نشوند و آنها را آزاد نکنند. آنها همچنین از برخورد غیر انسانی مامورین ولی فقیه سخت خشمگین هستند.
تعداد خانواده های که اکنون در اعتراضات مقابل زندان اوین حضور دارند بیش از 180 نفر تخمین زده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به خانواده ها ،هل دادن و انداختن آنها روی زمین، عدم اطلاع و ازادی عزیزانشان، قرار دادن آنها در گرمای زیاد و زیر تابش آفتاب و محروم کردن انها از استفاده از دستشوئی در منطقه ای که فاقد هرگونه امکانات این چنینی است را محکوم می کند.از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای آزادی فوری و بی قید وشرط زندانیان سیاسی در ایران است.

24 مرداد 1388 برابر با 15 اوت 2009


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر