Sunday, August 23, 2009

سنگسار قریب الوقوع یک مرد در ساری


سنگسار قریب الوقوع یک مرد در ساری

وبلاگ محمد مصطفایی : آقای سیدنقی احمدی درحالی که دلایلی بر رفع اتهام زنای محصن و مجازات سنگسار در پرونده اش وجود دارد ممکن است هر لحظه توسط اجرای احکام دادسرای ساری سنگسار شود. اجرای حکم سیدنقی به دلایلی که در ذیل خواهد آمد برخلاف قانون و شرع بوده و می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد. مضاف به اینکه سنگسار مجارتی است که در حال حاضر نمی تواند به دلیل حساسیت های داخلی و بین المللی قابلیت اجرا داشته باشد ولی به هر حال تجربه نشان داده است که این امکان در برخی از شهرها به خصوص ساری وجود دارد که حکم سنگسار اجرا گردد و یا همچون حکم آقای فریور که به سنگسار محکوم شده بود از طریق اعدام با طناب دار صورت پذیرد هر چند در سالهای اخیر بیشترین قربانیان سنگسار مردان بوده اند

در تاریخ 21/3/1387 سه نفر از پنج نفر قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران حکم به محکومیت آقای سید نقی احمدی به سنگسار می دهند. در این پرونده آقای احمدی متهم به زنای محصن با خانم پوران.ق بوده است. در دادنامه صادره آمده است که آقای احمدی متهم ردیف اول که در مجاورت منزل پوران سکونت داشته در غیاب شوهر پوران که محل کارش در سمنان بوده است شبانه وارد منزل وی شده و با پوران زنا کرده است. از جمله دلایل انتساب اتهام

1- گزارش اداره امر به معروف و نهی از منکر 2- اقرار پوران 3- اقرار سید نقی احمدی بوده است به عبارت دیگر تنها دلیل اثبات ادعای زنا اقرار متهمین می باشد که در نهایت دادگاه سید نقی را به اتهام زنای محصن با توجه به علم قاضی به تحمل رجم( سنگسار) و پوران را نظر به اینکه به شوهرش به علت عدم حضوروی دسترسی نداشته و به دلیل عدم تجمع ارکان زنا، از این اتهام تبرئه می نماید. دو نفر از مستشارن شعبه صادرکننده رای براین عقیده بوده اند که :«با توجه به محتویات پرونده ومدافعات متهمان و وکلای آنان در جلسه دادرسی اتهام زنای محصن و غیر محصن متهم ردیف اول آقای سید نقی احمدی به لحاظ انکار مشارالیه در تحقیقات و جلسات دادرسی و به خصوص مواجهه حضوری وی، با عنایت به اینکه مقنن در مواد 68 به بعد قانون مجازات اسلامی شرایط احصان و زنا را احصاء نموده است عملا در اینجا مفقود می باشد عقیده بر برائت متهمان داشته و جرم این دو را در حد رابطه نامشروع محرز می دانند