Tuesday, August 4, 2009

دویچه وله:روش‌های بازجویی در جمهوری اسلامی خروس را نیز وادار به تخم‌گذاری می‌کند

رژیم ایران با نیروهای اپوزیسیون تصفیه حساب می‌کند. در نخستین دادگاه نمایشی حدود ۱۰۰ نفر در مظان اتهامات سنگینی قرار گرفته‌اند. در کنار اتهام "انقلاب مخملین" به فعالان سیاسی، محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، مدعی شد که از عملیات تروریستی برنامه ریزی شده در زمان انتخابات جلوگیری به عمل آمد. مشابهت فراوان میان متهمان تحقیر و شکنجه‌شده در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی با مخالفان استالین در دادگاه‌های نمایشی اتحاد جماهیر شوروی سابق حیرت‌آور است و با اشاره به این شباهت‌ها می‌نویسد که متهمان به اجبار تن به اعتراف و اقرار دادند و درباره تئوری توطئه‌ای سخن راندند، که از سوی قدرتمندان به آنان دیکته شده بود. به گفته‌ی این روزنامه سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان در خیابان‌ها و شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان در زندان‌ها نشان آنست که رهبران رژیم جمهوری اسلامی به شدت دچار ترس و تردید شده‌اند. رژیمی که در چند هفته‌ی پیش با اطمینان بر اریکه قدرت تکیه زده بود، حال چنان خود را زیر فشار احساس می‌کند، که حتی از برگزاری سنت‌ها و مراسم اسلامی نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. به رغم عدم مجوز از سوی مقامات رسمی، در روز شنبه ۱۰ مرداد هزاران نفر در تهران به یاد کشته‌شدگان حوادث اخیر به خیابان‌ها آمدند