Tuesday, August 18, 2009

سانحه در منطقه گازي پارس جنوبي

پتروشیمی پارس ) p p c. ) در عسلویه در ساعات اولیه بامداد جمعه 14 آگوست 2009 دچار سانحه شد.یکی از کمپرسورهای گاز این پتروشیمی به دلیل نامعلومی طعمه حریق شد و در ادامه پیشرفت آتش سوزی یک واحد صنعتی تقریبن بطور کامل در آنش سوخت. انتظار میرود این پتروشیمی تا چندین ماه به حالت نرمال برنگردد و تولیدی نخاهد داشت.خوشبختانه این آتش سوزی تلفات جانی در بر نداشت.یک مورد مهم دیگر اینکه در فاز های 9 و 10 که پیمانکار ساخت و راه اندازی این پالایشگاه در دست سپاه پاسداران می باشد بخاطر تحریم قطعات و وسایل صنعتی یک نوع دستگاه آژیر خطر گاز سمی H2S در دسترس نمی باشد.از آنجاکه گاز پارس جنوبی دارای درصد بالایی H2Sمی باشد تعبیه این دستگاهای کوچک که در ابعاد حدودن 20*20 میباشند برای عدم در معرض قرار گرفتن و نجات جان افراد در صورت نشتی گاز بسیار لازم و ضروری می باشد.ولی بدبختانه در جای جای سایت این پالایشگاه از مرغ و خروسها درون قفس استفاده می شود.تا اینکه در صورت نشتی گاز این مرغها در معرض قرار گرفته و بمیرند و در این صورت افراد با خبر شده و محل را سریع ترک کنند!!!!