Thursday, August 13, 2009

فیلم؛ قربانی تجاوز جنسی؛ زهرا کاظمی را چگونه کشتید؟


شهرام اعظم (پزشک) در کنفرانس خبری اتاوا گفت: روی صورتش علائم زخم، علائم ضربه، زخم هايی که نشان می داد در اثر شلاق پديده آمده ديده می شد. پرستار اتاق اورژانس متوجه زخم های شديدی بر رحم وی شد. من پزشک هستم بنابراين تشيخص دادم که اينها ناشی از شکنجه است. آثار تجاوز و شکنجه. شهرام اعظم گفت زمانی که خانم کاظمی به بخش مراقبت های ويژه بيمارستان منتقل شد او مسوول رسيدگی به بيماران بود. به گفته وی نامه ای که از سوی مقام های زندان به پرستار تحويل داده شد می گفت که خانم کاظمی از ناراحتی دستگاه گوارش رنج می برد. اما آقای اعظم گفت که خانم کاظمی هنگام انتقال به بيمارستان بی هوش بود، بينی اش شکسته بود، زخم هايی روی بدنش وجود داشت و آثاری که به اثر ضربات شلاق شباهت داشت بر بدنش هويدا بود. وی گفت معاينات يک پرستار نشان داد که خانم کاظمی احتمالا با خشونت مورد تجاوز قرار گرفته بود