Saturday, August 8, 2009

مصاحبه محمدرضا خاتمی؛ مردم جمهوری اسلامی را نمی خواهند

وبلاگ موج سبز

امروز روزنامه اعتماد مصاحبه ای را با آقای محدرضا خاتمی منتشر کرد که حاوی مطالب عمیق و مهمی بود که مهمترین بخش این مصاحبه، اظهارات ایشان در مورد مقبولیت جمهوری اسلامی نزد مردم است. آقای خاتمی در گفتگو با کیوان مهرگان می گوید : "يکي از اهداف بزرگ اصلاح طلبان ارائه الگوي درست از جمهوري اسلامي است. ما جمهوري اسلامي خواه هستيم. البته اين کار سختي شده چون در ذهن مردم از جمهوري اسلامي همين اتفاقات نقش بسته است ولي ما نبايد از آرمان و اعتقاد خودمان دست بکشيم. اما من معتقدم جمهوري اسلامي که ما مي گوييم يک مزيت دارد و آن هم اين است که تحميل نمي شود. يعني وقتي مردم مي گويند ما جمهوري اسلامي نمي خواهيم، ما حق نداريم به مردم بگوييم اشتباه مي کنيد، بايد بخواهيد. البته مي توانيم بگوييم ما جمهوري اسلامي را قبول داريم اما اگر مردم نخواستند اين حق آنهاست