Tuesday, August 4, 2009

محل سکونت شمار زیادی از جانیان حاکم در تهران

سایت شفاف: منطقه یک تهران جزء خوش آب و هوا ترین مناطق تهران بوده و نسبت به مناطق دیگر پایتخت نیز گران تر است و 60 درصد مسئولان کشور در این منطقه سکونت دارند

مهندس محمد مهدی احمدی بافنده ، شهردار منطقه یک تهران در گفتگو با روزنامه تهران امروز، با اشاره به مطالعات منطقه ای انجام شده توسط شهرداری تهران یادآور شد : منطقه یک از نظر جغرافیایی شرایط خاصی دارد و از خوش آب و هوا ترین مناطق شهر تهران است و بیشتر مسئولان و مدیران در این منطقه زندگی می کنند