Saturday, August 1, 2009

اسامی شمار دیگی از دستگیر شدگان هفته های اخیر


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
تجمع اعتراضی تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان در مقابل کلانتری 148،دادگاه انقلاب و زندان اوینبنابه گزارشات رسیده صدها نفر از خانواده های بازداشت شدگان قیام اخیر مردم ایران امروز در مقابل کلانتری 148 ، دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند و نسبت به بی اطلاعی از وضعیت عزیزانشان اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری آنها شدند.پنجشنبه شب تعداد معدودي از دستگير شدگان روز پنجشنبه توانسته بودند از كلانتري با خانواده هاي خود تماس بگيرند و دستگيري خود را به آنها خبر دهند .اما هنوز از سرنوشت تعداد زيادي از آنها و محل نگهداري آنها خبري نيست .امروز حدود 18 نفر از خانواده ها با توجه به تماس دستگير شده ها مبني بر نگهداري آنها در كلانتري 148 انقلاب به كلانتري مراجعه كردند .مسئولين كلانتري براي چند ساعتي خانواده ها را بلاتكليف و سرگردان در جلوي كلانتري نگه داشتند واگر كسي نسبت به اين وضعيت اعتراض مي كرد با وحشیگری نیروی انتظامی مواجه مي شد سپس اعلام كردند دستگير شده ها به دادگاه انقلاب برده شده اند.خانواده ها كه نگران وضعيت سلامت فرزندانشان بودند به هر طريقي خود را به دادگاه انقلاب رساندند اما دادگاه انقلاب هنوز نام دستگيرشده ها را تاييد نكرده و به تعدادي از خانواده ها اعلام كردند بي خود در اين گرما وقت خود را تلف نكنيد برگرديد به منزلتان به هيچ كجا هم مراجعه نكنيد ، مصاحبه هم انجام ندهيد تا فرزندتان زودتر آزاد شود ما خود با شما تماس مي گيريم .به تعدادي ديگر هم گفته شد برويد به زندان اوين شايد آنجا اسم آنها را تاييد كنند.امروز خانواده ها در بلاتكليفي و سرگرداني از وضعيت عزيزانشان به كلانتري و دادگاه انقلاب و اوين پاس داده شدند.مادري در دادگاه انقلاب مي گفت چه كسي به من اين تضمين را مي دهد كه بروم در خانه بنشينم و كاري نكنم و فرزندم را سالم تحويل بگيرم .در اين مدت آنقدر وعده و وعيدهاي دروغين شنيده ام كه به هيچ كدامتان اعتماد نداریم .حداقل يك نفر از دفتر حداد جرأت ندارد بياد پايين و به من مادر بگويد فرزندم زنده است و يا او را زنده و سالم تحويل مي گيرماز طرفي امروز حدود 120 نفر از خانواده دستگير شده هاي روزهاي قبل و روز پنجشنبه 8 مرداد به دادگاه انقلاب مراجعه كردند در روزهاي قبل خانواده هايي كه از فرزندانشان در طول اين مدت هيچ اطلاعي نداشتند و نمي دانند زنده هستند يا نه تا ساعت 15 جلو درب دادگاه انقلاب به انتظار خبري از عزيزشان مي نشستند.از آنجايي كه هر چند روز نام يكي از كشته شده ها در زندان و يا در تجمعات به بيرون مي آيد خانواده ها به خصوص مادران با وضعيتی مسترب و نگران و خشمگین به دادگاه انقلاب و زندان اوين مراجعه مي كنند .اشك مي ريزند و با تمام خشمي كه دارند خامنه اي را نفرين مي كنند و آرزو مي كنند كه هر چه زودتر سرنگون شودمامورین مستقر در جلوي دادگاه انقلاب مانع ايستادن خانواده ها در جلوي دادگاه مي شدند و يك اتومبيل نيروي انتظامي در جلوي دادگاه انقلاب خانواده ها را كنترل و اتومبيل ديگر با حركت در خيابان معلم كل خيابان را تحت كنترل داشت نيروهاي لباس شخصي نيز در داخل و بيرون دادگاه انقلاب ديده مي شدند در جلوي زندان اوين حدود 60 نفر از خانواده هاي دستگير شدگان روز پنجشنبه 8 مرداد تجمع كرده بودند تا مطمئن شوند عزيزشان سالم و به زندان اوين منتقل شده است و حدود 35 نفر از خانواده هاي دستگير شدگان روزهاي قبل به انتظار خبر و يا ملاقات با فرزندشان به زندان اوين مراجعه كرده بودند و خواستار دیدن عزیزانشان تا از سلامتی آنها اطمینان یابند كه آیا آنها سالم و زنده است.
دستگیر شدگانی که در بازداشتگاههای موقت کلانتری 148 ،ستاد پیگیری وزارت اطلاعات و بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران و سایر مراکز برای تحت شکنجه قرار دادن آنها انتقال داده می شوند. در این شکنجه گاهها تا به حال تعدادی از جوانان دستگیر شده در زیر شکنجه های وحشیانه به قتل رسیده اند.سعید مرتضوی این مراکز را مراکز آماده سازی می نامد( آماده سازی برای اعتراف گیری در زندان اوین) دستگیر شدگان بدستور سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد معاون وی که از جنایتکاران علیه بشریت هستند آنها با دستور و نظارت ولی فقیه علی خامنه ای اقدام به چنین جنایتهایی علیه ازادیخواهان ایران می زنند. لیست جدیدی از اسامی دستگیر شدگان روز پنجشنبه 8 مرداد و روزهای قبل جهت اطلاع سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد.
1- امير رضايي 20 ساله ديپلم پنجشنبه 8 مرداد در هفت تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص2- مهدي الياسي 18 ساله پنجشنبه 8 مرداد در اطراف مصلي بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص3- فريدون خسروي 32 ساله ليسانس آمار رپنجشنبه 8 مرداد بازداشت و به كلانتري منتقل شده و اكنون محل نگهداري وي نامشخص4-عليرضا معصومي همداني 26 ساله پنجشنبه 8 مرداد در بهشت زهرا بازداشت ومكان نگهداري وي نامشخص5-آرمان طباطبايي 24 ساله پنجشنبه 8 مرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده6-امين كامراني 22 ساله دانشجوي صنايع پنجشنبه 8 مرداد در مفتح بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص7-مهدي قربان پور25ساله دانشجوي مديريت پنجشنبه 8 مرداد درهفت تير بازداشت وبه كلانتري 148 منتقل و اكنون محل نگهداري وي نامشخص 8- پارسا محمدي 28 ساله فوق ليسانس شيمي پنجشنبه 8 مرداد در مفتح بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص9-عليرضا صيادي 34 ساله ليسانس اقتصاد پنجشنبه 8مرداد در حالي كه زير ضربات باتوم از ناحيه صورت مجروح شده بود در بهشت زهرا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص10- حسن الهياري 26 ساله فوق ديپلم نرم افزار پنجشنبه 8 مرداد در هفت تير بازداشت و به كلانتري 148 منتقل شده اما اكنون محل نگهداري وي نامشخص11- محمد عرفان اسلامي 28 ساله پنجشنبه 8 مرداد در حوالي مصلي توسط بسيجي ها بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
12-آرمان اميرخاني 20ساله ديپلم جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده13- محمد رضا نصير پور 27 ساله ليسانس عمران جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده14-محمد علي جلالي كاشاني 28 ساله ليسانس مواد غذايي جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده15-حامد فرح بخش 23 ساله دانشجوي حقوق جمعه 26 تير در بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل شده16-اميد باهنر 27 ساله دانشجوي فوق ليسانس جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده17-مجتبي معصومي 26 ساله ليسانس ادبيات جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
18-مرضيه باقري 24 ساله فوق ديپلم كامپيوتر پنجشنبه 18 تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده19-پژمان ميلاني 21 ساله دانشجوي عمران پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده20-فرزاد جمشيدپور 29 ساله شغل آزاد پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده21- شايان غلام زاده 24 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده22- مهديه حجازي 28ساله پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده23-حامد عبداللهي 25 ساله پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده24- فرهاد عابديني 21 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده25- امير كريمي نژاد 26 ساله ليسانس تئاتر پنجشنبه 18 تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده26- عبدالحميد شريفي 31 ساله شغل آزاد از پنجشنبه 18 تير كه به گفته دوستانش بازداشت شده هيچ گونه اطلاعي از وي نيست 27- صادق نوري 28 ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه 4 تير در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده28- ميلاد غفوري 25 ساله چهارشنبه 3 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده29-رامين عيوضي 22 ساله دوشنبه 1 تير در تهران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده
30-علي عرفاني 30 ساله ليسانس هنر يكشنبه 31 خرداد در تهران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده31- ابوالفضل كيان 29 ساله شنبه 30 خرداد در اعتراضات شركت كرده اما تاامروز خانواده هيچ اطلاعي از وي ندارند32- سعيد طاهري 28 ساله فوق ديپلم رياضي شنبه 30 خرداد در شادمان بازداشت و هيچ گونه اطلاعي از وي نيست33- محسن قنبري 24 ساله شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
از طرفی دیگر دادگاه انقلاب در یک شو وحشت صبح امروز 100 نفر از دستگیر شدگان قیام مردم ایران را به دادگاه انقلاب برد و اتهاماتی سنگینی که اعدام شامل آن می شود را به آنها نسبت داد. بعد از کشتارهاو یورشهای وحشیانه خیابانی به مردم به منظور پایان دادن به قیام که با شکست مواجه شده است. خامنه ای با دادن وظائف ویژه به سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی و نفرات تحت امر آنها مانند حیدری فر ،حسینی و راسخ همراه بازجویان و شکنجه گران پروژه شکست خوردۀ اعترافات را پیش می برند. اتهامات نسبت داده شده به دستگیر شدگان قیام بیشتر به هذیان گوئی شباهت دارد. آنها با این اتهامات سعی در اعدام دستگیر شدگان را دارند تا از این طریق فضای رعب و وحشت را بر جامعه مستولی کنند. دادگاه امروز توهینی بزرگ به ملت بزرگوار ایران بود. علی خامنه ای و منتصبینش در دادستانی و دادگاه انقلاب علیه مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. که سند قاطع آن اردوگاه مرگ کهریزک می باشد که در آن تعداد نامشخصی از جوانان دستگیر شده در زیر شکنجه ها به قتل رسیده اند. بعد از افشا شدن آن علی خامنه ای عنوان کرده است که به خاطر غیر استاندارد بودن بسته شده است. لذا بردن 100 نفر از ازادیخواهان مردم ایران به دادگاه انقلاب و نسبت دادن اینگونه اتهامات سند دیگری است بر جنایت علیه بشریت علی خامنه ای و منتصبین او داد دادستانی و دادگاه انقلاب می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطری که جان دستگیر شدگان اخیر و اتهاماتی که جنایتکاران علیه بشریت به انها نسبت می دهند هشدار میدهد و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که متاسفانه تا به حال در قبال کشتارهای خیابانی مردم ایران و همچنین قتل زیر شکنجه در اردوگاههای مخفی مرگ باعث شده که جان تعداد زیادی را به خطر بیاندازد سکوت پیشه کرده اند آنها از این سکوت سوءاستفاده کرده اند و با نسبت دادن اتهامات سنگین قصد اعدام دستگیر شدگان را دارند. برای جلوگیری از این جنایت خواستار اعزام هیئتی فوری به ایران برای بررسی وضعیت دستگیر شدگان است و معرفی آمرین و عاملین کشتار مردم ایران و تحت پیگرد قرار دادن آنها است.
10 مرداد 1388 برابر با 01 اکوست 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین المل
لسازمان دیدبان حقوق بشر