Tuesday, August 18, 2009

اکبر شاه مرد بحران! ملای حیله گر

اکبر شاه مرد بحران! ملای حیله گر

می‌گویند آدم از افعی به مار پناه می‌برد، حالا حکایت کار ملت بیچاره ایران در این روزگار شده، که می‌خواهند از سید علی به اکبر شاه پناه ببرند! البته اگر چنین شود که من گمان نمی‌کنم.
آقای هاشمی این روزها با دم‌اش گردو می‌شکند. به خیال خودش شرایطی مهیا شده تا ایشان عاقبت به اوج قله قدرت سعود کند. همه گروه های خودی درون رژیم را انداخته به جان هم و دارد پشت صحنه به ریش همه شان می خندد.
larijani_ahmadi_rafsanjani_08_17.jpgنوشتم به خیال خودش چونکه نه او خلق و خوی ایرانی را درک کرده و نه دور و بری‌هایش! اینها گمان می‌کنند بعد از 30 سال جنایت و خیانت حالا می‌توانند با ترساندن ملت از سید علی، احمدی نژاد و دیگر سرداران ریز و درشت سپاه ملت را مجبور به بیعت با هاشمی کنند. خیال باطل! اگر هم ملت امروز به خیابانها ریخته‌اند و موسوی موسوی می‌کنند و در نماز جمعه اکبر شاه شرکت می‌کنند همه از روی سیاست ورزی است و روزی که آن یکی دست سیدعلی را هم از قدرت کوتاه کردند نوبت ایشان و اسهال طلبان دور و برشان هم خواهد رسید.
آقای هاشمی با اجیر کردن عده‌ای قلم بدست و عده‌ای نیروی فشار و هدایت این دسته‌ها به خیال خود می‌خواهد بحران را مدیریت کند. ایشان با شروع درگیریهای انتصاباتی گمان می‌بردند به سادگی می‌توانند قدرت را از دستان بی کفایت سید علی بیرون بیاورند، ولی وقتی دیدند سید علی از این بیدها نیست که از این بادها بلرزد، همچنین بحران بوجود آمده می‌رود تا کل نظام شان را بزیر بکشد، آقای "مدیر بحران" فتیله را پایین کشیدند و حالا تصمیم دارند از طریق ابزارهای سیاسی که در دست دارند، بحران را به خیال خودشان مدیریت کنند و خر مراد را به آن سمت و سویی که خودشان می‌خواهند هدایت کنند! هر از گاهی هم قربان صدقه سیدعلی می‌روند و در این یا آن مراسم چراغ سبزی هم به آن طرف ماجرا نشان می‌دهند و لب و لوچه‌ای هم برای احمدی نژاد و دار و دسته کج می‌کنند یا گوشه چشمی خمار می‌کنند و خلاصه اینکه یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ، باور ندارید عکس کنار را که از مراسم تاج گذاری رئیس جدید قوه قضاییه (غذاییه) در کنار دیگر مفت خوران گرفته شده ایشان را در حال و هوای عشوه گری مشاهده کنید. ملای حیله گر که می‌گویم همین کوسه است که مشاهده می‌کنید.
خیال باطل! این خط این هم نشان به زیر کشیدن سید علی نه تنها شورش‌ها را فروکش نخواهد کرد که برعکس مردم را در این باور قوی تر خواهد کرد که کل رژیم را می‌توانند به زیر بکشند، آنگاه است که مشخص خواهد شد آقای مدیر بحران خواهد توانست بحران را مدیریت کند یا نه! به قول معروف نشاشیدی شب دراز است

http://blog.hasanagha.org/