Saturday, August 22, 2009

ويديو اهنگ گريه كن با صداي گيسو شاكري ـ به یاد آنان که در راه آزادی و برابری جان باختند

گریه کن – گیسو شاکری
به یاد آنان که در راه آزادی و برابری جان باختند. راهشان ادامه دار و یادشان گرامی،
که بی شمارند