Thursday, August 6, 2009

بی خبری از وضعیت یک زندانی سیاسی کرد

فعالان حقوق بشر در ایران

خبرگزاری هرانا : ارسین تکین، زندانی سیاسی کرد که ایام محکومیت خود در زندان ارومیه را سپری میکرد از ده روز پیش ناپدید شده است

این زندانی سیاسی ده روز پیش توسط مسئولان زندان تحت عنوان انتقال به زندانی دیگر از محل استقرارخود در زندان ارومیه خارج شده اما پس از سپری شدن ده روز از این انتقال هیچگونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست

تلاش های خانواده نامبرده برای کسب اطلاع از وضعیت وی نیز تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. بستگان و نزدیکان وی در نگرانی از سرنوشت این زندانی سیاسی به سر می برند