Thursday, August 6, 2009

درخواست رسیدگی به جنایات رژیم در شورای امنیت

به گزارش رادیو آلمان، جمعی از فعالان سیاسی ایران در نامه ‌ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار ارجاع پرونده سیاه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر به شورای امنیت و رسیدگی به جنایت رژیم در دادگاه بین ‌الملی کیفری لاهه شدند

در این نامه آمده است: رژیم جمهوری اسلامی به طور برنامه‌ريزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده است. رژیم جمهوری اسلامی در ایران تبعیض جنسیتی و مذهبی و قومی برقرار کرده، با اندیشه، شادی و زیبایی مخالفت بنیادی دارد، ده‌ها روشنفکر معترض را در داخل و خارج از ایران ترور کرده و بسیاری از مخالفان و دگراندیشان را اعدام کرده است. رژیم جمهوری اسلامی به‌طور سازمان‌یافته مخالفان و منتقدان را بازداشت و در سلول‌های انفرادی سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضائیه، سازمان زندان‌ها و بسیج شکنجه می‌‌کند. حکومت دینی ایران نقض گسترده‌ حقوق همه‌ی اقشار از جمله کارگران، دانشجویان، معلمان، جوانان و هنرمندان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران را به اعمال جاری دولت تبدیل کرده است. از نظر ما کارنامه‌‌ زمامداران جمهوری اسلامی مصداق روشن جنایت علیه بشریت است. از این رو از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا پرونده‌ نقض برنامه‌ریزی شده و گسترده‌ی حقوق اساسی مردم ایران را به شورای امنیت بسپارد. و شورای امنیت نیز باید اعمال سران حکومت جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت تشخیص داده و پرونده‌ی آنها را جهت بررسی به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع دهد. همچنین مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی‌نژاد که در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم داشته‌اند، باید به محض خروج از ایران بازداشت شده و به دست عدالت سپرده شوند

پیش تر بسیاری از فعالین حقوق بشر در ایران و جهان اعلام کرده بودند، زمان ارجاع پرونده سیاه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرا رسیده است