Wednesday, August 12, 2009

معرفي شش بازداشتگاه مخوف در جمهوري اسلامي

بازداشتگاه مخوف 59 سپاه
اين بازداشتگاه در زير زمين هاي پادگان عشرت آباد واقع شده است.. اين بازداشتگاه آنقدر مخوف و فاقد امکانات و قرنطينه شده است که فقط افراد شاغل و داراي اختيارات و مدارج عاليرتبه در امور آن دخالت کرده و اجازه بازديد از آنجا را دارند. در موردي خاص حتي رئيس دادگستري کل استان تهران "عليزاده" در سال 84 آنرا در ليست بازداشتگاه هاي امنيتي فوق سري قرار داد که حتي به خود او اجازه بازديد از اين بازداشتگاه را نداده بودند.اين بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران اداره مي شود و تمام جرائم خاص رخ داده از جمله اتهامات امنيتي و جاسوسي واقع شده در سپاه پاسداران در آن رسيدگي و تکميل پرونده مي شود.امکانات ملاقات به صورت تعريف شده و آئين نامه اي براي متهمين بازداشتي وجود ندارد. تمام سلولهاي متهمين انفرادي است و چند اتاق عمومي زير 10 نفر نيز در اين بازداشتگاه وجود دارد. در آنجا از بهداشت و غذا و نور کافي و مطلوب خبري نيست .از اميتاز تماس تلفني نيز خبري نيست، مگر در حضور بازجو و کارشناس پرونده و با اجازه آنها. اين بازداشتگاه به مانند ساير بازداشتگاههاي امنيتي با سيستم تعريف شده خود با متهمين برخورد مي کند که برخورد شديد و خشن و عدم مراعات حقوق انساني و نگه داشتن در بي خبري مطلق يکي از کوچکترين انواع برخوردهاست. در اين مجموعه که البته با امکانات ويژه اي که در بخش بازجويي و شکنجه و انفراديهاي خاص دارد گنجايش حدود 300 نفر را داراست.مي توان گفت بازداشتگاه 59 سپاه يکي از سري ترين و مهمترين بازداشتگاههاي جرائم امنيتي و جاسوسي سرتاسر کشور است که حتي در مواردي بازداشتي هاي آن تا مدتها بدون کوچکترين اطلاعي در آن نگهداري و شکنجه و بازجويي و يا حتي معدوم مي شوند که همه اين اعمال تحت نظارت مستقيم نهاد اطلاعات سپاه پاسداران ساماندهي و انجام مي شود. در اين بازداشتگاه نيز اعلام آمار رسمي افراد و اسامي آنان مرسوم نيست و همه چيز و همه کس از متهم تا مامور بازداشتگاه با شماره گذاري فراخوانده مي شوند و همه جا و همه لحظه متهم با چشم بند تردد مي کند و مطلقا تا زمان آزادي و يا انتقال کسي را نمي بيند و کسي هم جز بازجو و بازرسين بازداشتگاه به سراغش نمي آيند
-------------
*********************** بازداشتگاه نبوت

بازداشتگاه نبوت واقع در خيابان سهروردي مي باشد و اداره آن مشترکا در اختيار وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است که بر خلاف اکثر بازداشتگاههاي امنيتي که در زير زمينها واقع شده اند اين بازداشتگاه با دارا بودن راه ارتباطي مستقل و بدون مزاحمت در بالاي يک مجتمع تجاري و به حالت استتار شده اي قرار دارد که حالت يک خانه امن و بازداشتگاه فوق سري را دارد که داراي گنجايش بسيار کمي مي باشد و بازداشتي هاي خاص به آنجا منتقل مي شوند که بنا به شرايط جائز نيست به مکانهاي معلوم و شناخته شده منتقل شوند.مي توان گفت علي رغم نظارت وزارت اطلاعات بر اين بازداشتگاه ولي عموميت نيروهاي عملياتي و اجرايي و بازجويي را نيروهاي حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انجام مي دهند.البته از اين مکان به عنوان بازداشتگاه و مکان امن موقت براي برخي بازجويي ها و بازداشت ها و يا نقطه کور در بين بازداشتگاه از نظر رخنه و نشت اطلاعاتي محسوب مي شود.کل چنين مجموعه کوچکي از چند انفرادي و يک اتاق بازجويي تجاوز نمي کند و افرادي در حد انگشت شمار در آن نگهداري مي شوند که پس از تحقيقات و بازجوئي هاي محرمانه به مراکز امن اصلي در بازداشتگاه هاي بزرگتر منتقل مي شوند.در اين مکان از ثبت رايانه اي و نقل و انتقال اطلاعات در مورد شخص بازداشتي و ملاقات و يا ارجاع به مرجع قضايي خبري نيست و اکثر متهمين آنرا متهمين جرائم امنيتي و سياسي سپاه پاسداران تشکيل مي دهند
***********************
بازداشتگاه عشرت آباد
اين بازداشتگاه نيز در داخل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد واقع شده که گنجايش آن چيزي حدود 250 الي 350 نفر است. داراي 3 سالن مي باشد که در هر سالن 15 ع انفرادي به ابعاد 5/1-2 متر وجود دارد که در هر انفرادي به زور 5 نفر نگهداري مي شوند.متهمين بازداشتي ريز و درشت مرتبط با مواد مخدر سرتاسر تهران را به اين بازداشتگاه منتقل مي کنند. در قسمت درب ورودي تمام وسايل افراد را تحويل و در کيسه هاي انفرادي برزنتي قرار مي دهند. متهمين براي اينکه بتوانند پول خرج کنند اجازه بردن تمام پول خود را به بازداشتگاه دارند.ميانگين مدت اقامت افراد تا زمان انتقال به دادگاه و يا زندان 3 الي 7 روز است البته در موارد خاصي متهمين جرم سنگين و قدرتمند را براي شناسايي رابطينشان و تحت شکنجه و بازجويي قرار دادن ماهها نيز مي توانند نگه دارند. بازداشتگاه و تشکيلات عشرت آباد زير نظر اداره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي است که يکي از مشهورترين مکانها براي بازجوييهاي فني از متهمين مواد مخدر است. شدت عمل و ضرب وشتم در مورد اينگونه متهمين که با مواد مخدر سر و کار دارند در اکثر نهادهاي انتظامي بسيار ضعيف و به ندرت است و اکثرا با آنها برخورد فيزيکي خاص و بسيار شديدي مثل اداره آگاهي و اطلاعات انجام نمي شود ولي بازداشتگاه مرکزي مواد مخدر عشرت آباد تنها جاييست که تا مرحله شکستن دست و پا و فک و دنده هاي متهمين پيش مي روند و مجاز به بهره مندي از اجازه همه نوع شکنجه تا سر حد مرگ، در مورد متهمين مواد مخدري است.از بهداشت وملحفه و غذا براي بازداشتيها خبري نيست مگر پس مانده ها و ضايعات غذاي سربازان و کارکنان اداره مبارزه با مواد مخدر که به صورت فله اي پخش و توزيع مي شود.مقوله استحمام و حمام به طور مطلق در اين بازداشتگاه وجود ندارد. حتي اگر فرد بازداشتي ماهها در آنجا باشد و گال بگيرد و يا شپش از سر و کول آن بالا برود. در انفراديها چيزي به نام نور و پنجره و تهويه وجود ندارد.در روز فقط 3 بار اجازه استفاده از دستشويي وجود دارد و درها هميشه بسته است و بازداشتي ها به صورت کتابي کنار هم مي خوابند.سالهاست که شستن و تعويض موکت و پتوهاي سلولها به فراموشي سپرده شده و اکثرا به استفراغ معتادان و ادرار و مدفوع آناني که خود را نمي توانند نگه دارند آلوده است. سربازان هر نخ سيگار را به بازداشتي ها ما بين 5 الي 10 هزار تومان مي فروشند. از بهداري و دارو و امکانات پزشکي خبري نيست مگر اينکه فرد در حال مرگ باشد که اين واقعه در بازداشتگاه مواد مخدر بسيار رخ مي دهد که فرد بر اثر تشنج هاي پي در پي و عدم رسيدگي و اعزام به بيمارستان دچار ايست قلبي و مرگ مي شود که در نهايت با صورت جلسه هاي ساختگي و نبود شاهد در امر عدم رسيدگي به موقع به وضعيت متهم و بازداشتي متوفي، پرونده بي سرو صدا به نفع متوليان بازداشتگاه و اداره مبارزه با مواد مخدر بسته مي شود.البته در مواردي نيز پرونده بازداشتي فوت شده اي را که بر اثر ضرب و شتم و خفگي در زير دست و پاي مامورين بازجويي جان داده با پرونده سازي عدم رسيدن مواد مخدر و يا سنگ کوب و ايست قلبي با صورت جلسه هاي ساختگي بدون هيچگونه اعتراضي مي بندند و دست هاي پنهان هميشه حامي جنايات آشکار و پنهان آنهاست که اين حمايت هاي ضد انساني و ناقض حقوق بشر چنان اختياراتي به متوليان بازداشتگاهها مي دهد که هر آنچه مي خواهند در دخمه ها انجام دهند و صداي کسي به جايي نمي رسد که يکي از اين مجموعه ها بازداشتگاه تحت اختيار نيروي انتظامي، اداره و بازداشتگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد است.شايد به راحتي بتوان گفت که هيچ مرجع انتظامي و نظامي و امنيتي به اندازه اداره مبارزه با مواد مخدر با قشر دختران و زنان بازداشتي سروکار نداشته باشد که بنا به گفته ها و شنيده ها مدعيات مامورين و شاهدين مرتبط با اين بازداشتگاه همه گونه اذيت و آزار و تعرض و نقض حقوق شهروندي و برخورد ناشايست و تحقير آميز توام با سوء استفاده از اين زنان و دختران بازداشتي در حريم بازداشتگاه انجام مي شود که البته در موارد نادر زنان و دختراني که به آنان تجاوز نمي شود بايد گفت نوع برخورد و تفتيشها و بازجوئيهاي پشت دربهاي بسته از طريق مامورين مرد و ضرب و شتم آنها از جهت اخذ اقرار و اعتراف در مورد اتهاماتشان و يا اتهامات مردان منتسب به آنان مثل پدر و برادر و يا همسر دست کمي از تجاوز و تعرض و اذيت و آزار در پرتو قانون ندارد و مامورين بازداشتگاه عشرت آباد چون يقين دارند که قشر متهمين بازداشتي در اين مجموعه آنقدر آسيب پذير هستند که کسي به فرياد آنها نمي رسند پس در مورد چه متهم زن و چه متهم مرد هر انچه که ناقض حقوق بشر و ضد انساني است را در مورد آنها بدون ترس و واهمه اعمال مي کنند. خصوصا پرونده سازي و تجاوز به نواميس بازداشتي مردم در سلولها که اکثرا دسته جمعي اتفاق مي افتد و خيلي ها در جريان هستند و پاي ثابت اين تجاوزات اند و اجازه افشاء و برخورد با آنرا نمي دهند و از عاملين اين جنايتها و تجاوزات به صورت مستقيم و يا غير مستقيم حمايت مي کنند.
***********************
بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب
اين بازداشتگاه در تهران مابين افرادي که درآن نگهداري شده اند و به زندانها منتقل و يا آزاد شده اند به بازداشتگاه ابوغريب معروف شده و تحت اختيار حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي اداره مي شود و در خيابان سئول و داخل شهرک مسکوني فاطميه واقع شده که لابه لاي واحدهاي مسکوني گم و استتار گرديده و چند بلوک و زير زمين از اين مجتمع مسکوني به عنوان بازداشتگاه در اختيار آنهاست.در اين بازداشتگاه اکثرا جرائم خاص واقع شده در بين نيروهاي انتظامي را رسيدگي مي کنند و متهمين را در جهت تکميل پرونده و بازجويي و اعمال شکنجه هاي خاص در آن نگهداري مي کنند که البته به غير از مجموع متهمين نيروي انتظامي در طي عمليات ارتقاء امنيت اجتماعي تعدادي از متهمين اين عمليات را براي دست و پا شکستن و شکنجه دادن و اقرار گرفتن به اين بازداشتگاه انتقال دادند که اکثر آنها را در کمتر از 1 هفته از آنجا به کمپ- سوله- کهريزک انتقال دادند.تمام سلولهاي اين بازداشتگاه بدون استثناء انفرادي مي باشد و فني ترين و وحشتناکترين بازجوئيها چه از متهمين نظامي نيروي انتظامي و يا افراد خاص بازداشتي در آن توسط حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي تا حد دست و پا شکستن و مرگ انجام مي شود.همانگونه که اکثر نهادهاي نظامي بازداشتگاههاي خاص و مخفي خود را براي اعمال شکنجه دارند و در آنها هيچگونه محدوديتي در نوع برخورد با متهمين بازداشتي نيست اين بازداشتگاه نيز مرکز جولان نيروهاي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي است که در آن نه متهم بازداشتي ماهيتا ثبت و درج و بعهده گيري مي شود و نه کسي در مورد جان و مال و خانواده و نقض حقوق آنان نگران است و تنها نگراني در بازداشتگاه ابوغريب اين است که کارشناسان و بازجوها نتوانند هر آنچه که مي خواهند به عنوان سند و مدرک و اقرار صريح از متهم تحت بازداشت بگيرند و اينکه نتوانسته باشند متهم بازداشتي را به حد اعلا شکنجه نمايند و رعب و وحشت در دل او ايجاد کنند
***********************
66 سپاه پاسداران

اين بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه پاسداران که به 66 سپاه معروف است در اتوبان افسريه محدوده بلوار هجرت پشت پادگان علامه طباطبائي قرار دارد و داراي سلولهاي انفرادي متعدد و حتي بند عمومي است و در آن متهمين مختص سپاه پاسداران که مرتکب جرم شده اند و يا متهم هستند را نگهداري مي کنند. در همين بازداشتگاه بود مدت زماني مصطفي کاظمي و مهرداد عاليخاني نگهداري مي شدند و آيت الله ميلاني رهبر مذهبي گروه مهدويت نيز در آن فوت نمودند !اين بازداشتگاه داراي اکيپ هاي عملياتي زبده و کارآمدي در جهت پيگيري اتهامات و جرائم امنيتي در بين نيروهاي سپاه است که بازجوها و کارشناسان آن با اختيارات نامحدود در مورد متهمين بازداشتي عمل مي کنند و از نظر فيزيکي و نوع رفتار و نوع متهمين و ضعيت ويژه اي بر اين بازداشتگاه حاکم است و فشارها و تهديدات کمتري نسبت به بازداشتي ها اعمال مي شود و نوعي بازداشتگاه در جهت ايجاد سازش و بهره برداري و بازيافت در مورد متهمين را دارد که نه کشتن متهمين آن جايز است و نه دور انداختنشان. پس در اين بازداشتگاه کارهاي تخصصي در امور بازجويي و نوع برخورد با متهمين انجام مي شود و بنا به دانسته ها امکانات محدودي و در حد کفايتي کمي کمتر از زندان در آن در نظر گرفته شده و تا حدودي با نظر موافق کارشناسان و بازجوها متهمين مي توانند با نظارت کامل از تلفن و ملاقات بهرهمند باشند و گويا تعدادي از متهمين قتلهاي زنجيره اي که احتمال سوءقصد به جانشان را در ساير زندانها و بازداشتگاهها مي دادند بي سرو صدا در اين بازداشتگاه نگهداري مي شوند. گنجايش اين مجموعه کمتر از 150 نفر است که البته به مانند تمام بازداشتگاههاي خاص که در حال توسعه هستند اين بازداشتگاه نيز در حال توسعه و افزودن به ظرفيت و امکانات خود است. از مقوله شکنجه و بر خوردهاي غير فني با توجه به نوع متهمين در اين بازداشتگاه کمتر استفاده مي شود.
***********************
بازداشتگاه قمر وزارت
اين بازداشتگاه که در خيابان دبستان محدوده بين رسالت و سيد خندان واقع شده است و نزديک وزارت دفاع و در کوچه پشتي بيمارستان قمر بني هاشم است، تحت مديريت وزارت اطلاعات قرار دارد و اداره مي شود. از اين بازداشتگاه توسط درب کوچکي که در انتهاي کوچه واقع شده است استفاده مي شود که هيچ نام و نشاني بر روي آن حک نشده است.اين بازداشتگاه 2 طبقه مي باشد و داراي حياط و 4 اتاق مصاحبه و بازجويي و 8 سلول انفرادي که 6 سلول در طبقه بالا و 2 سلول در طبقه هم کف مي باشد که تمام سلولها در طبقه بالا و پائين به گونه اي طراحي شده که همه دور يک محيط دايره اي قرار گرفته اند..اين مکان براي بازجوئيها وتحقيقات مقدماتي کارشناسان و بازجوهاي وزارت اطلاعات به دور از تنش و در تير رس قرار گرفتن است که اکثرا پرونده هاي خاص فعالان و مبارزان سياسي را به همراه متهمانش رسيدگي مي کنند و اکثرا افراد منتقل شده به اين بازداشتگاه مدت زمان زيادي را در آن سپري نمي کنند و از امکانات محدودي نسبت به بازداشتگاههاي رسمي برخوردارند و همان قوانين هفته اي 1 الي 2 بار استحمام و 3 تا 5 نوبت استفاده از دستشوئي پيروي مي کنند و متهمين در آن ثبت و يا اعلام بعهده گيري نمي شوند و با فضاي خارج ارتباط متهمين قطع است و تمام مراحل تحقيقات و بازجويي با چشم بند سپري مي شود و اعطاء هر امتيازي به غير از ملاقات که شديدا بهره مندي از آن ناممکن است در اختيار کارشناس پرونده مي باشد که تمام خواسته هاي متهم در قبال نوع عملکرد و بازجويي ها تعيين و اجابت مي شود که در اين بين به هيچ عنوان آدرس محل نگهداري متهمين بازداشتگاه قمر در اختيار خانواده ها قرار نمي گيرد و حتي اگر اطلاعاتي در مورد نگهداري و يا بازداشت فرد توسط مامورين وزارت اطلاعات به بستگان بازداشتي ارائه شود اما محل بازداشتگاههايي مثل قمر در اختيار هيچ کس قرار نمي گيرد