Tuesday, August 11, 2009

اسماعیل صفاریان نسب کیست ؟این پولها به کجا می رفت ؟ کابینه کودتا و سرداران میلیاردی به کجا می رفتند؟

همگان نام سردار میلیاردر را خوب بیاد دارید آقای صادق محصولی وزیر فعلی کشور با بازداشتگاه اختصاصی منفی ۴ و سرداری که بدلیل مخالفتهای گوناگون نتوانست رای اعتماد مجلس را برای وزارت نفت دریافت کند همانجائی که نفت قاچاق بفروش می رود و دلار زیر زمینی دریافت می گردد این تازه اول کار است. در سال ۱۳۸۴ طرحی در خصوص فروش نفت قاچاق و دریافت پول سیاه خارج از سیستم بانکی بوسیله خامنه ای مورد تایید قرار گرفت گر چه در سالهای قبل از آین هم این روال ادامه داشت و لی محورهای مختلفی در این راستا فعال بودند تا اینکه با تشکیل ستاد ویژه ای بنام وجوه بیتی و همگام با طرحهای برون مرزی سپاه قدس و پیشنهاد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس کل مخازن خروجی قاچاق نفت و مواد مخدر بوسیله نفوذ قدرت خامنه ای به دست تشکیلات سپاه قدس افتاد و کل ترانزیت مواد مخدر هم به اروپا از زیر مجموعه همین تشکیلات بهره برداری می نمایند ، در زمانهای مختلف افراد خاصی در سر پلهای این روابط گمارده می شدند و گه گاهی هم آنها بوسیله رفتار های گونان حذف می گردیدند تا اینکه پای سردار میلیاردر صادق محصولی در سال ۱۳۸۳ به بخش مدیریت این تشکیلات باز شد و عمده دلیل این امر و گزینش مدیریتی این فرد آشنائی ایشان به زبان آذری و موفقت در مدیریت مالی و شرکت های تحت امرش بود، مرکز اصلی این طرح در تبریز پایه ریزی شده بود و صادق محصولی از عمده افرادی بود که توانسته بود به زیر زمین این تشکیلات راه یابد و همه ایرانیان سقوط هلی کوپتر سپاه پاسداران در مرز ایران و ترکیه و کشته شدن اکثر فرماندهان سپاه را خوب بیاد می آورند که شروع کودتا و حذف رقیبان بود . و همینجا ورود تیم کودتا رقم می خورد که کلیه صبقات تشکیلاتی سپاه را اعم از سازمان اطلاعات سپاه و غیره تسخیر می نمایند دقیقا با برنامه که پایه های برنامه های تیم کودتا را روز به روز مستحکمتر نمود و محمود احمدی نژاد یکی از این کودتاچیان و حمالان این راه است که زمانی در استان اردبیل مسئولیت فرمانداری را بر عهده داشت از همان زمانها با صادق محصولی به جهت دادو ستد های زیر میزی و سوابق زمان جبهه و جنگ به هم گره خوردند و اینجاست که اسماعیل صفاریان نسب که از دوستان مشترک محمود احمدی نژاد و صادق محصولی بوده و در این زمان هنوز عضویت رسمی در سپاه پاسداران را دارد پا به عرصه تجارت و سیاست میگذارد و همزمان با سفر به بیروت و دمشق و همکاری با سردار ملا عباسی فرمانده اسبق سپاه در لبنان پایه های پولشوئی در لبنان را به مرحله عملیاتی در می آورند و در این مسیر در ۵ سال گذشته میلیاردها دلار ارز قاچاق را به بیروت انتقال داده اند و با هماهنگی با فردی در سازمان اطلاعات ترکیه بنام میمت با پرداخت رسمی باج سبیل به سازمان اطلاعات ترکیه میت از مسیر ترکیه برای ترانزیت مواد مخدر و دلارهای قاچاق استفاده می نمودند و بهره آن هم به جیب کودتاچیان و بیت خامنه ای واریز می کردند و دلارها را به یورو با ۷۵ درصد قیمت تبدیل می نمودند تا اینکه این مسیر مسیری مطمئن برای این کودتاچیان در آمد و با تفکر اینکه این راه همیشه و دائمی خواهد بود شکی در خیانت طرف ترکیه ای به ذهن آنان راه نداد و در سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به تخمین فعلی سازمانهای اطلاعاتی حداقل ۴۹۰ میلیارد دلار از این مسیر ترانزیت شده است که حداقل ۶۰ درصد آن یعنی ۳۰۰ میلیارد دلار آن به جیب سرداران کودتا و بیت خامنه ای سرازیر شده است این پوالها صرف چه کاری شده جناب رهبر ؟؟؟. حالا با یک حساب سر انگستی می توانید به نتیجه زیر رسد. ۱- حضرت نا مبارک خامنه ای در نماز جمعه فرمودند راه احمدی نژاد به راه من نزدیکتر است ؟ درست فرمودند نه ؟ . ۲- خامنه ای اصرار به حذف رقیبان روحانی خود دارد و راه ورود امام زمانش را در انباشته شدن دلارهای قاچاق نفت و ترانزیت مواد مخدر می داند که در ترکیه و سوریه سرمایه گذاری شود همانگونه که تئوریسین آنها سردار حسن عباسی در مصاحبه هایش رسما اعلام نموده ؟. ۳- خامنه ای و در راس آنها فرزندش مجتبی حکم و فتوای قطعی قتل و کودتا را صادر می نماید.؟. ۴- سازمان اطلاعات ترکیه میت تصمیم به قطع رابطه و بازداشت دو محموله آخری می گیرد که ۱۸.۵ میلیارد دلار ارزش دارد.؟. ۵- چرا آقای میمت تصمیم به عدم همکاری بیشتر گرفت و او واقعا کیست ؟ آیا او هم دست نشانده سازمان موساد اسرائیل بود ؟ آیا موساد اسرائیل است که ریزش برگ درختان لبنان و سوریه و حتی ترکیه را هم محاسبه می نماید از ۵ سال عملیات پولشوئی و ترانزیت مواد مخدر به اروپا بوسیله تیم کودتای بیت رهبری ایران و احمدی نژاد بی اطلاع بوده ؟ اگر نبوده چرا گزارش ننموده آیا سازمانهای اطلاعاتی اروپا منکر عدم بی اطلاعی این موضوع می باشند؟؟؟ قاطعانه می گویم خیر و دلایلی محکم بر این موضوع دارم.............؟؟؟؟