Wednesday, August 5, 2009

گروه "یو تو" در برابر ۱۰۰ هزار نفر "یکشنبه خونین" را در همبستگی با مردم ایران اجرا کرد


گروه "یو تو" U۲ که از محبوبترین گروههای تاریخ موسیقی جهان میباشند، روز پنج شنبه در بزرگترین استادیوم اروپا (استادیوم کامپ نو در بارسلون اسپانیا) در برابر ۱۰۰ هزار نفر تماشاچی بازخوان ترانه معروف "یکشنبه خونین" خود را در همبستگی با مردم ایران با نوشتن اشعاری فارسی روی پرده سبز رنگ (نماد جنبش ایران) اجرا کردند ترانه معروف "یکشنبه خونین" Sunday Bloody Sunday در اصل در سال ۱۹۸۲ میلادی در ارتباط با قتل ۱۴ معترض ایرلندی شهر لوندن دری توسط ارتش در طی راهپیمایی آرام یکشنبه خونین (۳۰ ژانویه سال ۱۹۷۲ میلادی)، اجرا شده بود. این قتل عام منجر به تقویت و تشکل گروه چریکی "ارتش جمهوریخواه ایرلند" شد که طی ۳۰ سال ضررهای بسیاری را به دولت دست نشانده ایرلند وارد آورد