Sunday, August 9, 2009

ویدئوکلیپ؛ شب نامه


ویدئوی بسیار زیبای آیدین به نام شب نامه که در ارتباط با وقایع اخیر خوانده است